Den svartvita fyren och dess prick i Ledfjärden, Åland.
”Fyren och pricken #8184”
Nikon D7000
f10 0,77s ISO100 200mm
Ledfjärden, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.51

Sitter i bilen och har precis rullat ut på vägen österut. Funderar på vilken plats jag ska välja att ta mig till för min egna fototid denna kväll?

När jag passerar Söderby i Lemland väller ett gigantiskt moln upp över himlen framför mig. Solen belyser det redan snett underifrån och jag inser, att om jag tar mig till Herröskatan, så kommer molnet förhoppningsvis att vara över Ledfjärdens vatten i egen majestät!

Sitting in the car and has just rolled out on the way east. Thinking about which place I should choose to go to for my own photo time this evening?

When I pass Söderby in Lemland, a giant cloud wells up in the sky in front of me. The sun already illuminates it obliquely from below and I realize that if I go to Herröskatan, the cloud will hopefully be over Ledfjärden’s water in its own majesty!

Panorama över Ledfjärden från Herröskatan på Åland. Photographic Steps.

Och så här blev det!

Ett panorama av 4 stående, handtagna bilder. Med programmet Hugin, som är ett gratisprogram för att sätta ihop panoramabilder, så funkade det bra även utan ett stativ. Kan säkert bli bättre kvalitet med ett stativ men för mig duger detta!

And this is how it turned out!

A panorama of 4 portrait, hand held photos. With the program Hugin, which is a free program for putting together panoramic images, it worked well even without a tripod. Can certainly be better quality with a tripod but for me this is enough!

Resten av kvällen roade jag mig med att följa ljuset och molnen som på olika sätt interagerade med den svartvita fyren där ute i Ledfjärden.

The rest of the evening I had fun following the light and the clouds that interacted with the black and white lighthouse out there in Ledfjärden in different ways.

Flyttade mig efter stranden för att fånga andra bakgrunder till fyren, men även hinna med de flyende molnen! Insåg att det blåste ganska mycket i luftlagren där uppe. Molnen passerade förbi fyren väldigt raskt, så det gällde att trycka på avtryckaren i rätt tid för att fånga en rolig formation på rätt plats.

Moved along the beach to catch other backgrounds to the lighthouse, but also catch up with the fleeing clouds! Realized that it was blowing quite a lot in the air layers up there. The clouds passed the lighthouse very quickly, so it was important to press the shutter button at the right time to catch a fun formation in the right place.

”The Stone #8173”
Nikon D7000
f36 13s ISO100 90mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36
”The Stone #8171”
Nikon D7000
f36 6s ISO100 200mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 20.36

I väntan på rätt moln hittade jag en sten där i strandkanten. Testade lite olika exponeringstider för att se effekterna. Blev inte så långa tider genom att solen gick ner klockan 20.36 och spred sitt ljus förbi klockan nio och jag har ännu inte investerat i några gråfilter.

While waiting for the right clouds, I found a rock there on the shore. Tested a few different exposure times to see the effects. Did not get that long exposures, because the sun went down at 20.36 and spread its light past nine o’clock and I have not yet invested in any gray filters.

A stone and the lighthous at Ledfjärden from Herröskatan nature reserve, The Åland Islands.
”The Stone and the lighthous #8191”
Nikon D7000
f22 30s ISO100 52mm
Herröskatan, The Åland Islands, 4 Sep 2021 at 21.05.

Tillslut blev det tillräckligt mörkt över Ledfjärden när solen försvann nedanför horisonten bakom mig, för att få lite längre slutartider. Blev väldigt nöjd med denna där stenen tar upp förgrunden, som är tagen en halvtimme efter solnedgång.

Eventually it got dark enough over Ledfjärden when the sun disappeared below the horizon behind me, to get a little longer shutter speeds. Was very pleased with this one where the stone takes up the foreground, which is taken half an hour after sunset.

Ville se om det blev något vackert ljus av solnedgången också, så jag tog mig över till den västra sidan av Herröskatan. Men det blev mest kaos, för precis när jag fått upp kameran på stativet började regnet falla och vinden kastade in dropparna på linsen och allt blev suddigt!

I nästa inlägg kommer jag att ta er med till en dimmig utflykt i norra Geta på Åland.

Wanted to see if there was any beautiful light from the sunset as well, so I went over to the west side of Herröskatan. But it was mostly chaos, because just when I got the camera on the tripod, the rain started to fall and the wind threw the drops on the lens and everything became blurred!

In the next post, I will take you on a foggy excursion in northern Geta on The Åland Islands.