Stortorget efter en regnig dag i gatubelysning, Mariehamn, Åland.
Stortorget #7887
Nikon D800
f4 1/80s ISO6400 24mm
Mariehamn, The Åland Islands, 25 Oct 2022 at 20.36.

De hade sagt att det skulle bli dimma till kvällen. Jag hade en idé att fotografera Mariehamn i dimma som Pieter Ten Hoopens bilder från Ekshärad eller Fredrik Axlings bilder från Stockholm.

They had said it would be foggy in the evening. I had an idea to photograph Mariehamn in fog like Pieter Ten Hoopen’s pictures from Ekshärad or Fredrik Axlings photos from Stockholm.

Men så blev det inte!

But that did not happen!

Dimman fanns där i början men lättade och försvann under den en och en halv timma som jag traskade runt i Mariehamn. Det hade regnat under dagen och det fanns fortfarande fukt i luften, så jag hittade ett annat ljus.

The fog was there at the beginning but eased and disappeared during the hour and a half that I trudged around Mariehamn. It had rained during the day and there was still moisture in the air, so I found another light.

”Reflection” #7825
Nikon D800
f5 1/80s ISO6400 62mm
Torggatan, Mariehamn, The Åland Islands, 25 Oct 2022 at 19.21.

Nygata - Stradgatan en kväll i oktober 2022, Mariehamn, Åland

Ljuset från lyktornas blänk i den våta asfalten och reflexerna från vattenpölarna. Jag fick möjligheten att dyka in i en något övergiven stad. Invånarna hade tagit sin tillflykt innanför dörrarna och jag själv kunde ställa upp min kamera mitt i gatan, utan att störas särskilt mycket av bilar eller människor. Men jag fotograferade även utan stativ för att se hur det blev med ISO upp till 6400 och jag gillade resultat.

The light from the lanterns shining in the wet asphalt and the reflections from the puddles. I had the opportunity to dive into a somewhat abandoned city. The residents had taken refuge inside the doors and I myself was able to set up my camera in the middle of the street, without being disturbed much by cars or people.

Miramarkiosken Mariehamn Åland

Serien tycker jag i alla fall får fram skönheten i stadens ljus, men också att den skönheten inte betraktas av så många, för gatorna är tomma.

In any case, I think the series brings out the beauty of the city’s lights, but also that that beauty is not seen by many, because the streets are empty.

Ålandsvägen – Norra gatan #7830
Nikon D800
f10 2,5s ISO100 24mm
Mariehamn, The Åland Islands, 25 Oct 2022 at 19.26.

En bild jag var ute efter, eller rättare sagt många bilder, var en möjlighet att testa en variant av Pep Ventosas teknik, att ta flera bilder av samma objekt men med förskjutning. Jag tror att Ventosa blev känd för att han tog förskjutningen ett steg till och gick runt föremålet och fotograferade och sedan satte ihop detta i lager. Jag har testat det på porträtt som jag lagt upp på Instagram . Tekniken med att bara förskjuta bilderna tillhör nog området Intentional Camare Movement (ICM) med fler än en upphovsmakare.

An image I was looking for, or rather many images, was an opportunity to test a variant of Pep Ventosa’s technique, to take several images of the same object but with displacement. I think Ventosa became famous for taking the shift a step further and walking around the object and photographing and then putting this together in layers. I have tested it on portraits that I posted on Instagram. The technique of simply shifting the images probably belongs to the field of Intentional Camera Movement (ICM) with more than one creator.

Torggatan 8 images
Nikon D800
f8 1/2s ISO400 24mm
Mariehamn, The Åland Islands, 25 October 2022 at 19.14.

Men intressant var det och resultatet blev i alla fall åt det håll som jag hade tänkt mig. Bilden på Torggatan är uppbyggd av åtta bilder och ihop lagda som lager med hjälp av GIMP.

But it was interesting and the result was in any case in the direction I had envisioned. The image on Torggatan is made up of eight images and put together as layers using GIMP.

Schell

En kväll med tydliga spår av mänsklig närvaro men ingen är där.

An evening with very clear traces of human presence but no one is there.

Mariebar Mariehamn Åland i gatljus
Foto Stefan Lomner

Så tack för denna gång så ses vi snart igen!

So thank you for this time and see you again soon!