Solens sista strålar över klipporna i Geta med Norrhavet som ridå. Åland.
The last ligth over the cliffs
Nikon D7000
f10 1/10s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Vinden sliter i min täckjacka och jag är glad att jag tog med den, för det ligger på från norr över havet med 6-7 sekundmeter och den är kall, för temperaturen ligger bara på 2-3 grader plus.

Men himlens moln ger förutsättningar för en vacker solnedgång och i klippornas rundning lockar formerna.

The wind is tearing in my quilted jacket and I’m glad I brought it, because it is blowing from the north over the sea by 6-7 seconds and it is cold, because the temperature is only 2-3 degrees plus.

But the clouds of the sky provide conditions for a beautiful sunset and in the rounding of the rocks attract the shapes.

Man är väldigt exponerad här där Åland möte Norrhavet. Jag och Therese har tagit oss upp till Geta och letat oss ut på klipporna väster om Havsvidden.

Tur att inte allt är bebyggt här med sommarstugor, så att man som friluftsmänniska och fotograf fortfarande får tillgång till denna unika miljö, där hav möter land,

You are very exposed here where Åland meets the North Sea. Therese and I have taken us up to Geta and sought our way out on the cliffs west of Havsvidden.

Luckily, not everything is built here with summer cottages, so that you as an outdoor person and photographer still have access to this unique environment, where the sea meets land,

Catching the drops
Nikon D7000
f9 1/500s ISO400 27mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 20.22.

Vinden tar med sig vatten massa och kastar upp den på land. Inga spektakulära kaskader denna gång men jag väntar tålmodigt på de som är störst.

Försöker förutse vilka dyningar från havet som kommer att skapa det mesta stänken men också om den kommer att bryta mot klippan på rätt ställe. Kallt om fingrarna i vinden när jag väntar.

Använder 1/500 sekund för att fånga vattendropparna men vill även ner till 1/6 sekund för att fånga rörelsen i vattnet.

The wind takes a mass of water and throwing it ashore. No spectacular cascades this time but I am patiently waiting for the biggest one.

Trying to predict which swells from the sea will create most of the splashes but also if it will break against the rock in the right place. Cold fingers in the wind while I wait.

Uses 1/500 second to catch the water droplets but also wants down to 1/6 second to catch the movement in the water.

The oceans waterfall
Nikon D7000
f7,1 1/6s ISO100 26mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Problem uppstår genom att solen fortfarande hänger över horisonter och ger för mycket ljus. Önskar mig några gråfilter för att få ner tiderna till under 5 sekunder, så att det där mjölkiga, dimlika vattnet bildas utan att hela himlen, som nu börjar närma sig orange, bli vit på bilderna.

Försöker komma ihåg Mads Peter Iversens råd om vilka slutartider som skapar vilken sorts effekter på rörligt vatten. Han har en bra video om detta.

Problems arise when the sun still hangs over horizons and gives too much light. Wish me some gray filters to reduce the times to less than 5 seconds, so that that milky, misty water is formed without the whole sky, which is now starting to approach orange, turning white in the pictures.

Trying to remember Mads Peter Iversen’s advice on which shutter speeds create what kind of effects on moving water. He has a good video about this.

Therese lyckas fånga några fantastiska bilder med sin mobil på vågstänk över mörka klippor. Hennes Samsung ger fantastisk skärpa och briljans i bilderna som jag inte kan nå upp till med min Nikon D7000 med Nikkor zoomen på 18-200mm. Jag vet nu att D7000 har problem med skärpan från diskussioner på nätet och linsen har inte fått höga betyg när det gäller skärpa och vinjettproblem, så jag funderar på vad nästa steg för mig är?

Therese manages to capture some amazing images with her mobile on wave splash over dark cliffs. Her Samsung gives fantastic sharpness and brilliance in the pictures that I can not reach with my Nikon D7000, with the Nikkor zoom of 18-200mm. I now know that the D7000 has problems with sharpness from online discussions and the lens has not received high marks when it comes to sharpness and vignette problems, so I’m wondering what the next step is for me?

Sitter på klippan och käkar lite chips och inser att jag snart har fotat ett år med min begagnade kamera och lärt mig väldigt mycket, men det känns som det är dags att uppgradera sig till hösten.

Sitting on the cliff chewing some chips and realizing that I have soon photographed a year with my used camera and learned a lot, but it feels like it’s time to upgrade to the autumn.

Solen tar sig ner under horisonten och nu sprider sig ett riktigt orange ljus över hela himlen. Testar att övergå till manuella inställningar istället för slutartidsstyrd automatik och är lite för snabb och kollar inte ljusmätaren, men resultatet som dyker upp på displayen tilltalar mig. En underexponerad bild där klippan ser svar ut, himlens oranga kommer fram och ljuset över klipporna blir som isblänk.

The sun goes down below the horizon and now a real orange light spreads over the whole sky. Tries to switch to manual settings instead of shutter-controlled automatic and is a bit too fast and does not check the light meter, but the result that appears on the display appeals to me. An underexposed image where the rock looks black, the orange of the sky appears and the light over the rocks becomes like ice glitter.

Fortsätter att experimentera och ändrar till spotavläsning för ljuset och låter kameran ta in de ljusa fälten på klipporna.

Hemma vid datorn vågar jag inte riktigt ta i så mycket med det svarta, utan låter en del struktur vara kvar, men det känns som om fler ljusvarianter kan vara ide att ta fram när tid finns.

Continues to experiment and changes to spot reading for the light and allows the camera to capture the light fields on the rocks.

At home at the computer, I do not really dare to take in so much with the black, but leave some structure, but it feels as if more light variants can be an idea to produce when time allows.

Blue hour
Nikon D7000
f75 30s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.52.

Ute på den kalla klippan har vinden mojnat något och när jag vänder mig om så finns ett helt annat ljus där bort mot Havsvidden. Här finns kylan i den annalkande natten.

Out on the cold cliff, the wind has calmed down a bit and when I turn around, there is a completely different light there towards Havsvidden. Here is the cold in the approaching night.

Norrhavet med solnedgång över klippor. Geta, Åland. The Photographic Steps.

Men solnedgångens ljus vinner och jag måste ta några bilder till även om jag är kall och trött. Solen gick ned klockan 21.02 och sista bilden tar jag 22.10, innan vi beger oss mot en natt i vår bil!

But the sunset light wins and I have to take some more pictures even if I’m cold and tired. The sun went down at 21.02 and the last picture I take at 22.10, before we head towards a night in our car!

Norrhavet som en målning sedd från Geta. Åland. Photographic Steps.
Norrhavet
Nikon D7000
f10 8s ISO100 95mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 22.10.

Ja, för när vi nu ändå har tagit oss upp till Geta så tänkte jag fotografera soluppgången också. Fantastiskt med norra Geta detta att du från samma plats, kan fota både solnedgång och soluppgång!

Yes, because now that we have gone up to Geta anyway, I thought I would photograph the sunrise as well. Fantastic with northern Geta this that you from the same place, can photograph both sunset and sunrise!

Det vi inte visste vara att sömnen inte skulle bli så god, för madrassen vi valt var alldeles för tunn. Men jag kom upp klockan 5 och tog mig ut till havet igen, men om det blir det en annan gång!

What we did not know was that the sleep would not be so good, because the mattress we chose was far too thin. But I got up at 5 o’clock and went out to sea again, but about that it will be another time!

Niklas Lantz konkar omkring på resväskor och utrycker sin åsikt om sin börda, som narren Proba. På scen finns även damerna Rosalind och Celia, Ylva Hagmark-Cooper och Annie Lahti, som börjar se problemen med att vara på rymmen. Det repeteras för komedin Som ni vill ha det av Shakespeare på Lilla holmen i Mariehamn.

Solljuset faller in lågt från vänster och skapar starka kontraster och vart efter skådespelarna rör sig på scen, ändras bakgrunden från kolsvart ridå till blå vårhimmel.

Hur ska jag få ihop det här? Står lite på avstånd och kikar genom kamerasökaren och tar lite testbilder. Om lite mer än en vecka ska jag fota deras insats på scen, för att de ska få bilder till marknadsföring. Inser att jag måste studera lite fototeknik, för att det här ska gå hem!

Niklas Lantz rummages around on suitcases and expresses his opinion about his burden, as the fool Proba. On stage are also the ladies Rosalind and Celia, Ylva Hagmark-Cooper and Annie Lahti, who are starting to see the problems of being on the run. It is rehearsed for the comedy As you Like it by Shakespeare on Lilla holmen in Mariehamn.

The sunlight falls in low from the left and creates strong contrasts and as the actors move on stage, the background changes from carbon black curtain to blue spring sky.

How do I get this together? Stands a bit at a distance and looks through the camera viewfinder and takes some test pictures. In a little more than a week, I will photograph their efforts on stage, so that they will get pictures for marketing. Realize that I have to study some photo technology, to get this working!

Jag sökte och hittade några få tips om att fotografera föreställningar. Använd manuell inställning och kör på en fast kombination av bländare och tid och där du använder dig av din lägsta bländare (för mig med zoom variera den mellan f3,5 och f5,6) och en tid som hinner frysa skådespelarnas rörelse (här valde jag 1/400s för att klara mig från skakningsoskärpa, när jag använder mig av full zoom på 200mm). Varför man skulle använda lägsta bländare, var för att få upp slutartiden i de oftast ljussvaga förutsättningar som scener bjuder på.

I searched and found a few tips on photographing performances. Use manual setting and run on a fixed combination of aperture and time and where you use your lowest aperture (for me with zoom it varies between f3.5 and f5.6) and a time that freeze the actors’ movement (here I chose 1/400s to get rid of shake blur, when I use full zoom at 200mm). Why you should use the lowest aperture, was to get the shutter speed up in the often dim conditions that scenes offer.

Sedan hittade jag ett knep till som jag inte lyckades hitta igen och det var att använda automatisk ISO-inställning i manuellt läge, men med ett förutbestämt huvudsakligt ISO och ett högsta ISO, som kameran får välja vid för dåligt ljus. Jag valde här 100 ISO som det jag helst ville fota med och sedan 800 ISO som max. Jag skulle nog kunna gå upp lite till med facit i hand.

Then I found another trick that I could not find again and that was to use automatic ISO setting in manual mode, but with a predetermined main ISO and a maximum ISO, which the camera has to choose in low light. I chose here 100 ISO as the one I wanted to shoot with and then 800 ISO as max. I could probably go up a little more with the result in hand.

Sist så gjorde jag en ganska stor förändring och det var att ändra autofokusens knappreglage från avtryckarknappen till en knapp bak på kameran (för min Nikon D7000 blev det AE-L knappen).

Detta var för mig ett lyckad ändring som kändes helt rätt, särskilt i kombination med att välja bara en fokuspunkt som också användes som ljusmätarpunkt.

Last thing I made a pretty big change and that was to change the autofocus button control from the shutter button to a button on the back of the camera (for my Nikon D7000 it became the AE-L button).

For me, this was a successful change that felt just right, especially in combination with choosing only one focus point that was also used as a light meter point.

Så det blev en hel del ändringar mot när jag har fotat förut, men exponeringen och skärpan blev där jag ville ha den och det var ingen bild som inte gick att rädda pga över- eller underexponering.

Det jag glömde att fixa var att stänga av visningen av de tagna korten på displayen. När kameran visade bilderna på displayen, funkade det inte att flytta fokuspunkten i sökaren.

Detta för att på Nikon D7000 används samma knapp till att flytta fokuspunkten, som att bläddra bland de tagna bilderna! Så när jag raskt ville flytta fokuspunkten började jag bläddra eller förstora mina just tagna bilder på displayen istället! Jag vet att jag pga detta missade några bilder, för jag var tvungen att ta ner kameran och stänga ner bildvisningen.

Tyvärr visste jag inte hur jag skulle ändra detta och tid fanns inte att avbryta repetitionen, för att jag skulle kunna rätta till mitt misstag.

So there were a lot of changes compared to when I have taken photos before, but the exposure and sharpness was where I wanted it and there was no image that could not be saved due to over- or under-exposure.

What I forgot to fix was to turn off the display of the taken cards on the display. When the camera showed the images on the display, moving the focus point in the viewfinder did not work.

This is because on the Nikon D7000 the same button is used to move the focus point, as to scroll through the captured images! So when I quickly wanted to move the focus point, I started scrolling or enlarging my just taken pictures on the display instead! I know that because of this I missed some pictures, because I had to take down the camera and turn off the slide show.

Unfortunately I did not know how to change this and there was no time to interrupt the rehearsal, so I could correct my mistake.

En sammanfattning för att fotografera tex teater:

 • Manuellt läge
 • Lägsta bländare
 • Fast slutartid som låter dig frysa rörelser med den brännvidd du har
 • Automatiskt ISO med huvudsaklig vald ISO och ett högsta ISO
 • En fokuspunkt
 • En ljusmätningspunkt, vilket borde vara samma som fokuspunkten
 • Stäng av förhandsvisningen av bilder på displayen

A summary for photographing eg theater:

 • Manual mode
 • Lowest aperture
 • Fixed shutter speed that allows you to freeze movements with the focal length you have
 • Automatic ISO with main selected ISO and a maximum ISO
 • One focal point
 • One light measuring point, which should be the same as the focus point
 • Turn off the image preview on the display

Med dessa inställningar på kameran kastade jag mig in i teatervärlden och lyckades få en del bilder både skarpa, rätt exponerade och med känsla!

Jag ville vara nära skådespelarna, så jag var mest nära scenkanten men klev också in på scen ibland för att fånga det som hände. Otroligt bra skådisar och jag lyckades bara få dem att komma av sig en gång och det när jag låg på scengolvet och de fick kliva över mig för att komma ut på scen!

With these settings on the camera, I threw myself into the world of theater and managed to get some images both sharp, properly exposed and with emotion!

I wanted to be close to the actors, so I was mostly close to the edge of the stage but also stepped on stage sometimes to capture what was happening. Incredibly good actors and I only managed to get them off once and that when I was lying on the stage floor and they had to step over me to get out on stage!

Här följer fler bilder från repetitionen och premiär är 29 juli 2021, kl 19 på Lilla holmen i Mariehamn! Bakom projektet ligger Ofelia med Niklas och Jenny Lantz.

Here are more pictures from the rehearsal and the premiere is July 29, 2021, at 19 on Lilla holmen in Mariehamn! Behind the project is Ofelia with Niklas and Jenny Lantz.

Våg utanför Havsvidden, Geta, en stormig dag i slutet av mars på Åland.
Dark waves #4118

När jag hade skrivit klart min förra blogg – Chasing waves at Havsvidden! – så blev det en hel del bilder på vågor över, som jag inte visste vad jag skulle göra med. Kände att de helt enkelt var väldigt intetsägande och tråkiga, så de har fått ligga.

Men jag hade en tanke att göra en fortsättning på bloggen från Havsviddens vågor i Geta och jag har gått och grunnat på, hur jag ska kunna få dessa bilder att bli något att titta på.

When I had finished writing my previous blog – Chasing waves at Havsvidden! – then there were a lot of pictures of waves over, which I did not know what to do with. Felt they were simply very bland and boring, so they have been allowed to lie.

But I had an idea to make a sequel to the blog from Havsviddens waves in Geta and I have been thinking about how I can make these pictures become something to look at.

Dark waves #4124
Nikon D7000
f5 1/1600s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.29.

Jag gillar inte att manipulera mina bilder, genom att ta bort eller lägga till saker. Men jag har, trots det, känt mig dragen till bildmanipuleringsprogrammet GIMP och alla dessa finesser som finns där.

Jag har genom detta tittat igenom ett antal av Davies Media Design Youtubefilmer för att förstå mig på GIMP och hitta någon ingång till något som jag vill göra.

I do not like to manipulate my images, by deleting or adding things. But I have, despite that, felt drawn to the image manipulation program GIMP and all these features that are there.

I have through this looked through a number of Davies Media Design Youtube videos to understand more about GIMP and find some entrance to something I want to do.

Dark waves #4102

Och tillslut så gav jag mig in i GIMP-världen med mina mediokra våg-bilder och hittade ett väldigt enkelt sätt att, i alla fall, lyfta bilderna till en ny nivå!

And finally, I entered the GIMP world with my mediocre wave images and found a very simple way to, in any case, lift the images to a new level!

The Hawk!

Som du ser på första bilden nedan, så var utgångsmaterialet väldigt kontrastlöst med utfrätta, vita vågkammar och skum. Bilden känns också för mig väldigt stökig, med mycket små detaljer som pockar på uppmärksamhet som stenar och småvågor.

As you can see in the first picture below, the starting material was very contrast-free with corroded, white wave combs and foam. The picture also feels very messy to me, with very small details that attract attention such as rocks and small waves.

From RAW to jpg with Raw Therapee.

Bilden bredvid visar första åtgärderna i Raw Therapee. Jag har maxat Skuggorna i Tonkurvan och nästan dragit ner Mörka partier i botten.

Sedan har jag justerat Ljusa partier och Högdagrar så att vågskummet ska lyftas fram men hålla nere högdagrarna lite, för att inte tappa strukturen helt där.

Sist så använde jag Local Contrast, Kontrast genom detaljnivåer och Haze Removal för att öka kontrasten och få fram vågens struktur och liv.

After Raw Therapee.

The image next to it shows the first steps in Raw Therapee. I have maxed out the Shadows in the Tone Curve and almost pulled down Dark parts at the bottom.

Then I have adjusted Light parts and Highlights so that the wave foam should be lifted, but keep the highlights down a bit, so as not to lose the structure completely there.

Lastly, I used Local Contrast, Contrast through detail levels and Haze Removal to increase the contrast and bring out the wave’s structure and life.

After prosessing in GIMP with help of one black layer.

Sedan blev det då dags för GIMP. För att ta bort oväsentliga detaljer, valde jag att skapa ett nytt lager i svart ovanpå våg-bilden. Jag suddade därefter bort det svarta, för att få fram de delar av vågen som jag ville skulle synas.

För att få bort detaljer som jag upptäckte att jag suddat fram men inte ville ha, använde jag pensel och målade helt enkelt över dem igen med svart.

Then it was time for GIMP. To remove insignificant details, I chose to create a new layer in black on top of the wave image. I then erased the black, to bring out the parts of the wave that I wanted to be visible.

To get rid of details that I discovered I had erased back, I used a brush and simply painted over them again with black.

Dark waves #4099
Nikon D7000
f5 1/1000s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.2
6.

Sist så valde jag färgsprutan och fixade till brytningen mellan det svart och bilden. Det var roligt att spreja, för det kändes för första gången som om jag fick använda lite känsla för att få till bilden!

Valde också att med färgsprutan tona ner vissa vita detaljer runt om huvudmotivet, för att ta lyfta fram den del av vågen jag ville ha i fokus.

Finally, I chose the spray and fixed the break between the black and the picture. It was fun to spray, because for the first time it felt like I had to use a little feeling to get the picture right!

Also chose to use the spray to tone down some white details around the main motif, to highlight the part of the wave I wanted to focus on.

Dark waves at Havsvidden, The Åland Isalnds.
Dark waves #4096

Kul och ganska enkel övning för att träna på komposition och att jobba med GIMP!

Nästa vecka blir det mer bilder från Havsvidden, men då de bilder som jag utlovade i förra bloggen!

Fun and fairly simple exercise to practice composition and work with GIMP!

Next week there will be more pictures from Havsvidden, but then the pictures I promised in the previous blog!

Stor våg kastar sig över klipporna vid Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps
”Slukaren / The swallower”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 45mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.38.

På morgonen den 21:a mars 2021, toppade en nordlig vind 19 meter per sekund ute vid Märkets fyr och jag och min fru Therese gav oss norrut, för att se om vi kunde hitta vågor vid Havsvidden resort i Geta på Åland.

Vinden hade avtagit till 14 meter per sekund när vi väl var på plats vid lunchtid.

Ute på klipporna möttes jag av ett solbelyst inferno och min puls steg och ivern satte in att fota spektaklet! Men jag märkte ganska snart att det inte var lätt att fånga detta skådespel.

Ett rullande element som slumpvis kastade upp kaskader av vitt, både över de röda klipporna och högt upp i den klara vårluften. Ljuset var hårt av en sol högt upp på himlen och komposition svårbemästrad på grund av vågornas nyckfullhet.

On the morning of March 21, 2021, a northerly wind topped 19 meters per second out at Märket’s lighthouse and my wife Therese and I headed north, to see if we could find waves at Havsvidden resort in Geta on The Åland Islands.

The wind had abated to 14 meters per second when we were in place at lunchtime.

Out on the rocks I was greeted by a sunlit inferno and my heart rate rose and zeal set in to photograph the sight! But I soon noticed that it was not easy to capture this spectacle.

A rolling element that randomly threw up cascades of white, both over the red rocks and high up in the clear spring air. The light was harsh by a sun high in the sky and composition difficult to master due to the capriciousness of the waves.

View towards Seglskär from Havsvidden Resort.
Samsung SM-G955F

21 Mars 2021 at 12.29.

Kom att tänka på Robert Capas ord: ”Om dina bilder inte är tillräckligt bra, är du inte tillräckligt nära.” så jag tog mig ner till vattnets front för att gå mer i närkamp med vågorna.

Där upptäckte jag att det var ännu svårare att använda kameran, för objektivet blev snabbt övertäckt av fina, salta vattendroppar som kastades in över land av den hårda vinden.

Gömde kameran bakom mig. Försökte sedan invänta nästa våg, jag trodde skulle vara stor nog och i rätt vinkel för att skapa något storartat och då kasta fram kameran för att fånga ögonblicket. Men jag fick ge upp, för vinden var för snabb att fylla min lins med vattendis.

Letade nya vinklar och satt stundvis och väntade på den rätta vågen stirrandes genom sökaren och ibland sköt jag från höften för att hinna med. Efter en och en halv timme hade skådespelet mattats betydlig och vinden gått ner i styrka så vi vände hemåt.

Come to think of Robert Capa’s words: ”If your pictures are not good enough, you are not close enough.” so I went down to the front of the water to go in close combat with the waves.

There I discovered that it was even more difficult to use the camera, because the lens was quickly covered by fine, salty water drops, that were thrown over land by the strong wind.

Hidden the camera behind me. Then tried to wait for the next wave, I thought would be big enough and at the right angle to create something magnificent and then throw out the camera to capture the moment. But I had to give up, because the wind was too fast to fill my lens with water mist.

Looking for new angles and sat for a while waiting for the right wave staring through the viewfinder and sometimes I shot from the hip to catch up. After one and a half hours, the spectacle had slowed down considerably and the wind had gone down in strength so we returned home.

Not so interesting…

Med 384 bilder på minneskortet från klipporna och vågorna utanför Havsvidden på norra Åland blir det lite för mycket för mig. Jag förstår inte hur de som fotar 1000 bilder på samma sak, orkar gå igenom bilderna för att hitta de bästa?

With 384 pictures on the memory card from the rocks and waves outside Havsvidden in northern Åland Islands, it will be a little too much for me. I do not understand how those who take 1000 pictures of the same thing, can go through the pictures to find the best?

Wave throws itself against the rocks at Havsvidden Resort, Geta, The Åland Islands.
”Here I am!”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 48mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.41.

Jag har nu gått igenom ca hälften av bilderna och genom att jag vill lära mig genom mina Photographic Steps, så vill jag även jobba med de bilder som vid första blicken inte riktigt ser bra ut. Detta för att försöka utveckla mitt bildseende men även utmana mig att använda fotoredigeringsprogrammet mer och inte bara nöja mig med de vanligaste inställningarna.

I have now gone through about half of the pictures and because I want to learn through my Photographic Steps, I also want to work with the images that at first glance do not really look good. This is to try to develop my image vision, but also challenge me to use the photo editing program more and not just settle for the most common settings.

Och här har jag verkligen fått mig en utmaning. Alla bilder såg helt utfrätta ut i de ljusa partierna och just där var ju allt vågstänk!

Jag hade kameran på fast slutartid på 1/1000 sekund på de flesta bilderna och kameran tog sedan och valde en bländare som den tyckte passade, med ett överslag över hela bilden och då blev det vita skummet bara vitt.

Som färgbilder lyckades jag inte få fram särskilt många som tilltalade mig. Jag upplever dem som platta men också mer spretiga med all färg som lyfter fram ovidkommande detaljer. Jag är troligtvis inte tillräckligt duktig för att lyckas med färg!

Men genom att välja svartvita bilder (som jag också gillar mest) och jobba med exponeringskurvorna fick jag tillbaka strukturen i vågstänk och skum till stora delar. Sedan fick jag ta till färgfilter och gammakorrigering på vissa bilder för att lyfta fram vågstänket från himlen.

And here I have really got a challenge. All the pictures looked completely eroded in the bright parts and right there was all the waves splashing!

I had the camera on a fixed shutter speed of 1/1000 second on most pictures and the camera then took and chose an aperture that it thought fit, with an estimate over the whole picture and then the white foam just turned white.

As color pictures, I did not manage to get very many who appealed to me. I experience them as flat but also more sprawling with all the color that highlights irrelevant details. I’m probably not good enough to succeed with color!

But by choosing black and white images (which I also like the most) and working with the exposure curves, I got the structure back in wave splashes and foam to a large extent. Then I had to apply color filters and gamma correction on some pictures to highlight the wave splash from the sky.

Svartvit bild med hög vattenkaskad, Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps.
”Stolthet / Pride”
Nikon D7000
f9 1/1000s ISO400 18mm
21 Mars 2021 at 13.17.

Jag har en del bilder till att gå igenom, men jag tror att de bästa finns bland dessa som jag har med i denna blogg. Resten tror jag att jag presenterar på min Facebooksida.

Här finns historik över väderdata på Meteorologiska institutet och jag använder mig av Raw Therapee för att bearbeta mina bilder.

Nästa vecka kan det bli ännu mer bilder från norra Geta, men då betydligt lugnare, med hav och klippor i både solnedgång och uppgång.

I have some pictures more to go through but I think the best are among these that I have in this blog. The rest I think I will presentate on my Facebook-site.

Here you will find history of weather data at the Finnish Meteorological Institute and I use Raw Therapee to process my images.

Next week there may be even more pictures from northern Geta, but then much calmer, with sea and rocks in both sunset and sunrise.

Vy över Lumparn täckt av is i solnedgång. Omöjligt att fota utan strandskydd.
”Lumparn ömsar skinn”
Nikon D7000
f9 1/50s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.4
5

Lumparns strand har jag besökt flera gånger under mitt fotoprojekt, i ett försök att se hur platsen ändras under årstidernas och vädrets växlingar.

I have visited Lumparn’s shore several times during my photo project, in an attempt to see how the place changes during the changing seasons and weather.

Den här gången möttes jag av ett isbelagt Lumparn, men det var som om vattnet tröttnat på isen och börjat ta av sig den. Börjat ömsa skinn genom att skava av sig isen mot strandens klippor.

This time I was met by an ice-covered Lumparn, but it was as if the water got tired of the ice and started to take it off. Started moult its skin by rubbing the ice against the shore rocks.

Högar med vinterns avskav. Något som ingen vill ha, liggandes där i väntan på att få smälta och återförenas med källan.

Jag går runt bland högarna och fascineras av naturens tilltag. Känner mig privilegierad av att få möjlighet att se och vara mitt i detta.

Piles with winter abrasion. Something that no one wants, lying there waiting to melt and reunited with the source.

I walk around among the mounds and is fascinated by nature’s initiatives. I feel privileged to have the opportunity to see and be in the middle of this.

Stora högar med krossad is längs Lumparns klippor. Ej fotat utan strandskydd.
”Piles with winter abrasion”
Nikon D7000
f7,1 1/100s
ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.31.

Kommer sedan på att det faktiskt är ett privilegium att få ströva omkring här på annans mark och njuta av naturen och mötet mellan havet och klipporna.

Utan ett fungerande strandskydd så blir dessa upplevelser bara till för de som antingen kan köpa sig till det eller de som har tur att ärva det.

En del av den klippstrand jag nu går på har bebyggts med ett fint sommarhus och någon är säkert mycket nöjd och glad, men samtidig försvann en badklippa som jag vet flera har använt sig av och några klippformationer går inte längre att fotografera.

Then I realize that it is actually a privilege to wander around here on someone else’s land and enjoy nature and the meeting between the sea and the rocks.

Without a functioning shoreland protection, these experiences will only be for those who can either buy into it or those who are lucky enough to inherit it.

Part of the rockyshore I now walk on has been built with a nice summer house and someone is probably very satisfied and happy, but at the same time a bathing cliff that I know several have used disappeared and some rock formations can no longer be photographed.

En balansgång antar jag mellan att kunna sälja attraktiva tomter och dra nybyggare till kommunen som ger skatteintäkter eller erbjuda rekreationsområden för de som redan bor där samt kanske gynna turistnäringen.

För mig som fotograferar, som även gillar att dra runt i naturen i ett försök att hitta och uppleva friheten är strandskyddet en nödvändighet.

Utan den så är jag hänvisad till de få områden som är skyddade på olika sätt, som naturreservat och nationalparker, och nu under coronakrånglet, har det ju visat sig att dessa områden är för få, för de bli överbelastade av alla som vill ut och röra på sig.

I assume a balancing act between being able to sell attractive plots and attract settlers to the municipality that provide tax revenue or offer recreational areas for those who already live there and perhaps benefit the tourism industry.

For me as a photographer who also likes to wander around in nature in an attempt to find and experience freedom, shoreland protection is a necessity.

Without it, I am referred to the few areas that are protected in various ways, such as nature reserves and national parks, and now during the corona hassle, it has turned out that these areas are too few, because they are overloaded by everyone who wants to come out.

Sista kvällsljuset lyser över krossad is på Lumparns strand i mars. Åland.
”Last light”
Nikon D7000
f10 30s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.51.

Själv så tog jag väldigt många bilder som vanligt, så antingen blir de synliga i Photographic Steps Facebookflöde eller i nästa söndags blogg!

Hur ser du på strandskyddet och vilka som ska ha tillgång till stranden?

Personally, I took a lot of pictures as usual, so either they will be visible in Photographic Step’s Facebook feed or in next Sunday’s blog!

How do you view shore protection and who should have access to the shoreline?

I dagens blogg om mina Photographic Steps blir det bildkavalkad igen. Min kamera tar fortfarande oskarpa bilder, men nu vet jag vad det beror på och det kommer i ett kommande blogginlägg.

Så idag får det bli lite oskarpa actionbilder från en solig februaridag. Germundö Alpin levererar!

Och sist så hittar du en liten överraskning!

In today’s blog about my Photographic Steps, there will be a photo parade again. My camera still takes blurry pictures, but now I know what it’s due to and it’s coming in a future blog post.

So today there will be some blurry action pictures from a sunny February day. Germundö Alpin delivers!

And lastly, you will find a little surprise!

Jag testade att höja ISO till 400 trots solljuset, så att slutartiden kom upp på 1/1600s. Nu vet jag inte riktig om det var i överkant, för skärpan strular, men med tanke på att jag följde åkarna med kameran och åkarnas fart så behövs det säkert en slutartid över 1/1000s.

I tried to raise the ISO to 400 despite the sunlight, so that the shutter speed came up to 1 / 1600s. Now I do not really know if it was in the upper edge, for the sharpness is hassling, but considering that I followed the riders with the camera and the riders’ speed, a shutter speed over 1 / 1000s is probably needed.

Jag valde också att ha minste brännvidd, alltså 18 mm på mitt Nikkor 18-200mm, för att dels lyckas placera och följa åkaren innanför bildrutan och också skapa mindre möjlighet till skakningsoskärpa.

I also chose to have the smallest focal length, ie 18 mm on my Nikkor 18-200mm, to partly succeed in placing and following the rider inside the frame and also create less opportunity for shake blur.

På dessa bilder, när åkaren åker ner mot mig, blev det enklare att följa och skärpan hängde mer på hur autofokusen lyckads hänga med, än att jag rörde mycket på kameran i sidled.

Sista bilden blev till och med skarp!

När jag satt och redigerade de sista bilderna på Malva, så slog det mig att man borde kunna sätta ihop bilderna till en panoramabild. Googlade och hittade en instruktion hos GIMP-fantasten Davies Media Design och testade hans förslag att använda Hugin och så här blev det efter inte allt för mycket tricksande!

In these pictures, when the rider goes down towards me, it became easier to follow and the sharpness depended more on how the autofocus managed to keep up, than that I moved the camera a lot sideways.

The last picture was even sharp!

When I sat and edited the last pictures of Malva, it struck me that you should be able to put the pictures together into a panoramic picture. Googled and found an instruction from the GIMP fan Davies Media Design and tested his proposal to use Hugin and this is how it turned out after not too much trickery!

Hur coolt som helst!

Har inte tid för denna bloggpost, men alla bilder på hoppen är en i en serie, för jag använde det snabbaste flerbildsläget på 6 bilder i sekunden, vilket betyder att jag kan göra en panorama av nästan alla hoppen!

Det gäller att ha tungan rätt i mun bara!

How cool!

Do not have time for this blog post, but all the pictures of the jumps are one in a series, because I used the fastest multi-image mode at 6 frames per second, which means I can make a panorama of almost all the jumps!

It’s just a matter of keeping your tongue in your mouth (or outside)!

Nästa vecka blir det möjligen is i solsken, men vi får se!

Har du tagit några actionbilder på senaste tiden?

Next week there may be ice in the sunshine, but we’ll see!

Have you taken any action pictures lately?

Gregersös strandlinje utanför Mariehamn i snö och kyla.
Gregersö mot Kungsö
Nikon D7000
f10 1/5sec ISO100 22mm
17 Jan 2021 at 17.46

Fick lite tid över så jag tog mig ut till Gregersö för att se hur det såg ut där vid solnedgång och kyla.

Got some time left over so I went out to Gregersö to see what it looked like there at sunset and cold.

Gregersö mot Kungsö samt Rankgården till vänster
Nikon D7000
f7,1 30sec ISO100 18mm
17 Jan 2021 at 17.44
Lång exponering från ett kallt Gregersö mot Kungsö, Åland.

Februari bjöd ju på riktig vinter med snö och is och förra gången jag var här, så var det visserligen lite kallt men ingen snö. Men nu låg det snötäcke och kylan nöp i kinderna.

I kväll var också månen var framme och solen försvann kl 17:36 bakom ön Rankgården och lyste sedan upp himlen ovanför Kungsö.

February offered a real winter with snow and ice and the last time I was here, it was admittedly a bit cold but no snow. But now it was snowing and the cold was pinching my cheeks.

Tonight the moon was also there and the sun disappeared at 17.36 behind the island Rankgården and then lit up the sky above Kungsö.

Testade mig fram med olika perspektiv och tider. Försökte hitta förgrunder för att skapa djup i bilderna. Ett platt vatten mot horisonten skapar mer ödslighet än djup, men jag vet inte om jag lyckads hitta något som blev bra. Svårt att få till skärpan också när det var så mörkt.

Tested me with different perspectives and times. Tried to find foregrounds to create depth in the images. A flat water towards the horizon creates more desolation than depth, but I do not know if I managed to find something that turned out well. Also hard to get it sharp when it was so dark.

Rankgården efter solnedgång i januari, Åland.
Rankgården
Nikon D7000
f10 0,62sec ISO100 75mm
17 Jan 2021 at 17.14

Färgerna kom fram i alla fall och jag tycket att stillheten och kylan på något sätt också återspeglas i bilderna.

Stor skillnad i alla fall mot januaris gråa moln som jag skrev om i Snow in Lumparland. Nästa vecka blir det också mycket färger och mer skidåkning från Germundö Alpin!

The colors came out anyway and I think that the stillness and the cold are somehow also reflected in the pictures.

Big difference in any case to January’s gray clouds that I wrote about in Snow in Lumparland. Next week there will also be a lot of colors with more skiing from Germundö Alpin!

En al på stranden till Gregersö med solnedgång i vinternatten. bakom sig.
Gregersö mot Kungsö
Nikon D7000
f5,6 30sec ISO100 18mm
17 Jan 2021 at 17.53
Mio takes a break!
Nikon D7000
f4,8 1/60s ISO800 52mm
Germundö Alpine, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.30

Genom att jag inte jobbar i fjällen som Skidpatrullör denna vinter, så har vi i familjen längtat efter skidåkning sedan början av december.

Så i februari bjöds det äntligen på kyla, så Ålands ända backe med lift, Germundö alpin, kunde öppna!

Because I do not work in the mountains as a Ski patroler this winter, we have in the family longed for skiing since the beginning of December.

So in February it was finally cold, so Åland’s only slope with lift, Germundö alpine, could open!

Germundö Alpin sedd från parkeringen i mörker med belysningen tänd över nedfarterna, Åland.
Germundö Alpine
Nikon D7000
f410 10s ISO100 18mm
The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 19.07

Testade att fota ungarna och deras kompisar i parkens stora hopp. Kicken var okej men landningen lite brant, men fantastiskt att de ändå fixar ett hopp!

Började med ett experiment med hög ISO och ingen blixt. Gick upp till 4000 ISO för att få hyffsad tid på 1/200 sekund. Men som ni ser i exemplet ovan så räckte det inte till med ljuset från strålkastarna och autofokusen hängde inte med i mörkret.

Jobbade sedan med bilden i GIMP och fick fram något som ser lite cool ut i all fall i bilden till höger.

Här har jag också först jobbat i Raw Therapee i bilden till vänster och sedan fortsatt med GIMP i bilden till höger.

Tested taking photos of the kids and their friends in the park’s big jump. The kick was okay but the landing a bit steep, but fantastic that they still fix a jump!

Started with an experiment with high ISO and no flash. Went up to 4000 ISO to get a decent time of 1/200 second. But as you can see in the example above, the light from the spotlights was not enough and the autofocus did not manage to the dark.

Working with the image in GIMP and came up with something that looks a bit cool in the image to the right.

Here I have also first worked in Raw Therapee with the picture on the left and then continued with GIMP with the picture on the right.

Vy från isen över Germundö Alpin, Åland, med lång exponering.
Germundö Alpine from the ice of Tällviken.
Nikon D7000
f4,5 0,62s ISO100 18mm
Germundö Alpin, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.05

Sedan gick jag över till att använda den interna blixten. Den är inte mycket att hurra för men den räckte till. Tyvärr så fixade inte autofokusen att hänga med i mörkret och blixtsynken på 1/60 sekund skapar viss rörelseoskärpa genom att jag följer åkaren med kameran.

Men det blev en del roliga bilder, så denna blogg blir mer en bildkavalkad än text berättelse.

Then I switched to using the internal flash. It is not much to cheer for but it was enough. Unfortunately, the autofocus did not manage to keep up in the dark and the flash sync in 1/60 second creates some motion blur by following the rider with the camera

Frode Lantz grabar med slalomskidor på Germundö Alpin, Åland.

But there were some fun pictures, so this blog will be more of a photo parade than a text story.

Beppe Lantz gör en grab i hoppet på Germundö Alpin, Åland.
Malva Lomner gör en grab med snowboard i hoppet på Germundö Alpin, Åland.
Rörelsen i liftkön på Germundö alpin, Åland.
The movement of the lift queue
Nikon D7000
f432 30s ISO100 90mm
Germundö Alpin, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.10
Mio Lomner på Germundö Alpin , Åland.
Mio Lomner tappar en skida i hoppet på Germundö Alpin, Åland.

Stort tack till Mio Lomner, Malva Lomner, Beppe Lantz och Frode Lantz för att jag fick fota er!

Nästa vecka blir det solnedgång i vinterlandskap men veckan efter blir det mer bilder från Germundö Alpin på Åland!

Many thanks to Mio Lomner, Malva Lomner, Beppe Lantz and Frode Lantz for letting me take pictures of you!

Next week there will be sunset in winter landscape, but the following week there will be more pictures from Germundö Alpin on Åland!

This fellow came up and looked at me in the slope!

Lumparn, Lumparland, The Åland Islands. Black and white image of pieces of sea ice lying on a small cliff.
”Abandoned ice pieces”
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO504 95mm
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.02.

Vågorna får vattnet att rör sig fram och tillbaka över klippkanten vid strandlinjen, samtidigt som rörelsen också tar med sig den trasiga isen som ligger som ett täcke över det svarta vattnet. Rörelsen slipar isen som vågorna har gjort med de runda stenarna i tusentals år, men här har process gått på några dagar.

Samtidigt som vinden pressar kylan genom min jacka och kastar blöta snöflingor i mitt ansikte kluckar och rasslar vågor och is förnöjt tillsammans vid mina fötter. Vindens något ilska vinande och isens makliga rörelse med tillhörande meditativa ljud krockar i mig. Är det en stilla stund eller en kamp jag är i?

The waves cause the water to move back and forth over the cliff edge at the shoreline, while the movement also takes with it the broken ice that lies like a blanket over the black water. The movement grinds the ice as the waves have done with the round stones for thousands of years, but here the process has taken a few days.

While the wind pushes the cold through my jacket and throws wet snowflakes on my face, waves and ice rattle happily together at my feet. The slightly angry whistle of the wind and the leisurely movement of the ice with accompanying meditative sounds collide in me. Is it a quiet moment or a struggle I’m in?

Står lutad ut över vattnet med kameran tryckt mot ögat. Försöker hitta en vinkel som fångar isens mönster och rörelse samtidigt som jag måste hindra snöfallet, som trycker på utifrån havet, att fylla linsen med blöta snöfläckar.

Stands leaning out over the water with the camera pressed against the eye. Trying to find an angle that captures the pattern and movement of the ice while I have to prevent the snowfall, which presses from outside the sea, from filling the lens with wet snow patches.

Lumparn, Lumparland, The Åland Islands. Black and white image of pieces of sea ice lying in the water against the dark water.

Vid datorn, i husets värme, arbetar jag med att hitta tillbaka till känslan av kyla och vågrörelser. Passar det bäst med hårt, grafiskt svartvitt; mer gråskala i mjuka nyanser eller till och med färg, trots det gråa ljuset som en molntung himmel skapar?

At the computer, in the heat of the house, I work to find my way back to the feeling of cold and wave movements. Does it fit best with hard, graphic black and white; more greyscale in soft shades or even colour, despite the grey light created by a cloudy sky?

”Three forms of water”
Nikon D7000
f9 1/200s ISO504 32mm
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.05.

Kontrasten med vit snö och svart vatten gör det svårt att hitta gråskalan i vissa bilder. Snön blir utfrätt och bara vit utan struktur eller så blir den blaskigt grå. Fattar tycke för det vita, krispiga i den våta isen som för några sekunder har hamnat på land och dränerats på havsvatten.

The contrast with white snow and black water makes it difficult to find the greyscale in some images. The snow becomes corroded and only white without structure or it turns boring grey. Likes the white, crispy in the wet ice that for a few seconds has ended up on land and drained on seawater.

Lumparn, Lumparland, The Åland Islands. Black and white image of pieces of sea ice moving in the water.
”The movement of ice #1813”
Nikon D7000
f36 1,6s ISO100 150mm
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 14.57.

Bryter upp en bild i mindre delar och upptäcker att en bild har blivit fyra.

Nästa vecka nästan lika svart tema men mycket mer rörelse! Skidåkning i Germundö! Ålands alpina centrum!

Breaks up an image into smaller parts and discovers that an image has become four.

Next week, almost the same black theme but much more movement! Skiing in Germundö! Åland’s alpine center!

The cliffs in snow
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO200 28mm
Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.47.

Det rasslar under bilen av torra grässtrån och en del ungt björksly, när jag kör försiktigt fram på den smala skogsvägen. Plötsligt dunkar det till under bilen, det fortsätter med ett kort skrapande ljud och sedan fortsätter rasslandet.

Fyrhjulsdrift har vi på den nyinförskaffade Volvon, men vad hjälper det när någon tidigare ägare har sänkt den så lågt, att minsta lilla sten eller upphöjning, går i hasplåtarna eller de utstickande bultarna på avgasröret?

It rattles under the car of dry blades of grass and some young birch bushes, as I drive carefully on the narrow forest road. Suddenly there is a thump under the car and it continues with a short scratching sound and then the rattling continues.

We have four-wheel drive on the newly acquired Volvo, but what good is it, when some previous owner has lowered it so low that the slightest stone or elevation goes in the skid plates or the protruding bolts on the exhaust pipe?

Low car!

Kliver ut bilen vid vägs ände och snön faller tung ner runt omkring mig. Någon knapp plusgrad i luften gör att snön blir tung och blöt och den fastnar och bildar högar på trädens grenar.

Allt känns grått och still runt mig när jag tar fram kameran och stativet och kliver iväg mot klipporna vid vattnet.

Steps out of the car at the end of the road and the snow falls heavily around me. A slight degree of plus in the air makes the snow heavy and wet and it sticks and forms piles on the branches of the trees.

Everything feels grey and still around me when I take out the camera and the tripod and step away towards the cliff by the water.

Branches with snow
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO200 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.29.

Stöter på några döda träd med grenarna fulla med snö och försöker hitta mönster i virrvarret av grenar. Tar mig vidare ut mellan färre och färre tallar och ju mindre tallarna bli desto mer tilltar vinden.

Den blåser tunga snöflingor i ansiktet på mig och jag måste vara snabb med trasan, när jag väl har valt ett motiv och ska trycka av, innan linsen är blöt av snöflingor igen.

Encounter some dead trees with branches full of snow and try to find patterns in the tangle of branches. Takes me further out between fewer and fewer pines and the smaller the pines become, the more increases the wind.

It blows heavy snowflakes on my face and I have to be quick with the cloth, once I have chosen a motif and have to press the shutter button, before the lens is wet with snowflakes again.

The favourite bonsai!
The three bonsais.
Nikon D7000
f6,3 1/160s ISO200 50mm
Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.47.

Hittar mina favoritträd och letar efter gamla kompositioner och vinklar, för att se om det händer något när det finns en massa snö med i bilden. Vissa blir intressanta medan andra helt tappar spänningen.

Hittar även nya vyer som inte har fungerat tidigare. Snön skapar kontrast och lyfter fram den mörka klippan och tallarnas spretande grenar och barr.

Find my favorite trees and look for old compositions and angles, to see if something happens when there is a lot of snow in the picture. Some become interesting while others completely lose the tension.

Also finds new views that have not worked before. The snow creates contrast and bring out the dark cliff and the spreading branches and needles of the pines.

The bonsai in snowfall
Nikon D7000
f9 1/30s ISO100 90mm
Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.39.

Snön sätter sig på linsen och jag försöker hinna med och torka med trasan. Blåsten tränger kylan och fukten innanför jackan och jag söker mig in till lä i skogen och letar andra, mindre väderutsatta, motiv.

The snow settles on the lens and I try to catch up and dry with the cloth. The wind pushes the cold and the moisture inside the jacket and I seek refuge in the woods and look for other, less weather-exposed, motives.

Hemma, stirrandes på dataskärmen, försöker jag hitta något bland alla gråa bilder. Svartvitt eller färg? Mer kontrast eller mindre? Letar på nätet för att försöka förstå mitt bildbehandlingsprogram Raw Therapee bättre.

Hittar en video om att jobba med svartvita bilder med inte allt för bra ljud, men jag börjar testa mig fram, vilket bilderna i dagens blogg får symbolisera. Letar mig fram till Tone Mapping i programmet, för att få mer detaljer i skuggorna och även öka kontrasten.

At home, staring at the computer screen, I try to find something among all the grey pictures. Black and white or colour? More contrast or less? Looking online to try to understand my imaging program Raw Therapee better.

Find a video about working with black and white images with not too good sound, but I start to test myself, which the images in today’s blog may symbolize. Looking for Tone Mapping in the program, to get more details in the shadows and also increase the contrast.

Lägger till Tonkurvan, som jag har hållit mig borta ifrån. Jag har aldrig lyckats få till färgerna med den, men här gav det mer nyanser i gråskalan. Sist klickade jag mig in på Kontrast genom detaljnivåer och den lyfte fram både grenar, barr och snöfall i bilderna. När jag testat tidigare så har resultatet blivit alltför hårt och kantigt och det naturliga har försvunnit i väg någon annan stans, men här passade det!

Adds the Tone curves, which I have stayed away from. I have never managed to get the colours with it, but here it gave more shades in the greyscale. Lastly, I clicked on Contrast by detail levels and it highlighted both branches, needles and snowfall in the pictures. When I tested before, the result has been too hard and angular and the natural has disappeared somewhere else, but here it fit!

Island in snowfall
Nikon D7000
f10 1/15s ISO100 80mm

Lumparland, The Åland Islands, 25 Jan 2021 at 15.47.

Jag utlovade is också, men det kommer i nästa vecka!

I promised ice too, but it’s coming next week!