Efter att ha testat Dragan effekten på porträtten på Mio och Beppe var det dags att experimentera med bilderna på mer feminina uttryck. Här passade inte Dragan effekt tyckte jag, för det blev för hårt och aggressivt. Letade länge på nätet efter ett annat uttryck och hittade då Orton effekten och en mer målad effekt som jag tycker skapade ett mjukare uttryck samt några toningar.

After testing the Dragan effect on the portraits of Mio and Beppe, it was time to experiment with the images of more feminine expressions. Dragan effect did not fit here, I thought because it became too hard and aggressive. Searched online for a long time for another expression and then found the Orton effect and a more painted effect that I think created a softer expression as well as some tonings.

Vi börjar med Matilda. Med en något hårdare stil på fotona med spetsiga nitar i mössan kan det passa med Draga-effekten. Men alla detaljer i ansiktet lyftes fram på ett icke önskvärt sätt så att mjuka upp bilden på något sätt blev mitt mål.

We start with Matilda. With a slightly harder style on the photos with pointed rivets in the hat, it can fit with the Draga effect. But all the details on the face were highlighted in an undesirable way so that softening the image in some way became my goal.

Så Dragan-effekten är kul och har sin plats för att hitta uttryck men lite hård just här så det fick bli något annat.

Det är lite 80-tals känsla över Orton-effekten men det är ju mina ungdomsår, så det känns ju som hemma! Porträttet känns lite väl glamour men jag letar efter effekter som syns och det gör det ju!

The Dragan effect is fun but a bit harsh right here so it had to be something else.

It’s a bit of an 80’s feeling with the Orton effect, but it’s my youth, so it feels like home! The portrait may feel a bit glamorous but I’m looking for effects that are visible and it does!

Viljas porträttserie uttryckte mer melankoli och jag tycker att det svartvita passar bra in.

Hittade även ett sätt att få in sepia-toner i bilden så jag testade på ett av Viljas foton. Tonen blev först alldeles för gul men jag lyckades få ner den till en helt ok nivå.

Vilja’s portrait series expressed more melancholy and I think the black and white fits in well.

Also found a way to get sepia tones in the picture so I tested on one of Vilja’s photos. The tone at first became far too yellow but I managed to bring it down to a perfectly ok level.

Däremot bilden när hon ler fick bli grund för experimentet med Orton-effekten och det blev ju ett glatt skimmer över det!

On the other hand, the picture where she smiles became the basis for the experiment with the Orton effect and there was a happy shimmer over it!

Nästa blir Tintin. Jag letar vidare bland uttryck och hittade en som jag använt tidigare som skapar ett mer målat uttryck.

Next will be Tintin. I search further among expressions and found one that I used earlier that creates a more painted expression.

Hittade också Nashville-effekten och tänkte att den kunde passa till Tintins något söt-kluriga uttryck men den blev för blå tycker jag. Effekten passade inte det ljus jag hade antar jag för högdagrarna blev inte som förlagornas beigea nyans, men det var kul att testa!

Also found the Nashville effect and thought it could fit Tintin’s somewhat sweet-puzzling expression but it turned too blue I think. The effect did not fit the light I had, I guess, for the highlights did not turn out like the originals’ beige shade, but it was fun to try!

Men sedan hade jag en bild på Tintin som hade ett betydligt mörkare uttryck så här försökte jag hitta något åt Goth eller Emo hållet. Kom väl inte riktigt hela vägen men något blev det i alla fall!

I videon slätar han ut ansiktet väldigt mycket, vilket jag inte gjort samt att när jag gjorde alla stegen så blev bilden väldigt mörk, så jag fick göra lite eget också!

But then I had a picture of Tintin that had a much darker expression, so here I tried to find something in the Goth or Emo direction. Didn’t really come all the way, but something happened anyway!

In the video, he smoothes out the face very much, which I did not do and that when I did all the steps, the picture became very dark, so I had to make some of my own too!

Jag har till detta inlägg lagt ner väldigt mycket tid på att hitta olika sätt att bearbeta porträtten för att skapa olika uttryck.

Har du någon favorit som jag inte lyckats hitta så dela gärna en länk i kommentarsfältet!

I förra bloggen funderade jag över om det skulle bli forsar eller något annat och det blev porträtt! Det kan bli antingen forsar eller porträtt nästa gång så den som läser får se!

Välkommen tillbaka nästa gång!

For this post, I have spent a lot of time finding different ways to process the portraits to create different expressions.

If you have a favourite that I have not been able to find, feel free to share a link in the comments field!

In the last blog I thought about whether it would be rapids or something else and it became portraits! It can be either rapids or portraits next time so the one who read will see!

Welcome back next time!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation