Våg med Norrhavet som kuliss. Geta, Åland.

Efter några timmars dålig sömn, på för hård madrass i bilen, vandrar jag grusvägen fram för att ta mig tillbaka till havet. Kvällen före så hade jag fotat solnedgången (Evening phot in Geta) och nu var det dags att från samma plats, se vad soluppgången kunde ge!

After a few hours of poor sleep, on a mattress that is too hard in the car, I walk the gravel road to get back to the sea. The night before I had photographed the sunset (Evening phot in Geta) and now it was time to from the same place, see what the sunrise could give!

Klättrar upp på den av morgonljuset något belysta klippa och hittar en massiv klippa att fotografera. Den är på något sätt uppdelad i fyra delar, som får bli återkommande former i ett mönster.

Climbs up on the cliff slightly illuminated by the morning light and finds a massive cliff to photograph. It is somehow divided into four parts, which may become recurring shapes in a pattern.

Tittar ut över ett något lugnare Norrhav, som sträcker sig härifrån och ända upp till Haparanda. Solen börjar ta sig upp mot horisonten och bildar nästa samma ljus som på nervägen kvällen innan.

Ett skär där ute fångar min uppmärksamhet men jag får inte till skärpan med zoomen på 200 mm. Jag har inte fått till en ända skarp bild än så länge, med full zoom och oändlighet inställt på skärpan.

Tar mig ner från högsta punkten och vänder blicken bort från soluppgången. I det tilltagande ljuset börjar jag jaga vågor igen.

Vinden har mattats av sedan jag lämnade för natten och vågorna är mindre men ibland lyckas vinkeln bli rätt och vattnet pressas upp i luften och landar i en kaskad på klippan. De bilder som fångar vattnet bäst är med fast tid på 1/6 sekund, så vattnet hinner röra på sig under tiden som slutaren är öppen.

Looking out over a slightly calmer Norrhav, which stretches from here and all the way up to Haparanda. The sun begins to rise towards the horizon and forms the nearly the same light as on the down path the night before.

An insert out there catches my attention but I do not get to the sharpness with the zoom of 200 mm. I have not gotten a very sharp image so far, with full zoom and infinity set to focus.

Takes me down from the highest point and turns my gaze away from the sunrise. In the increasing light, I start chasing waves again.

The wind has slowed down since I left for the night and the waves are smaller but sometimes the angle manages to be right and the water is forced up into the air and lands in a cascade on the cliff. The images that capture the water best are with a fixed time of 1/6 second, so the water has time to move while the shutter is open.

Min vågjakt avslutar jag med att försöka få något i motljus. Något guldaktigt med många droppar i luften.

1/200 sekund är möjligen lite för lång tid för att för att frysa dropparna. Vet inte om oskärpan i vattnet beror på för kort tid eller att jag har glömt att stänga av skakningsreduceringen (vilken man inte ska ha på när man fotar från stativ). För jag tycker hela bilden är oskarp. Men med mitt objektiv (Nikkor 18-200 mm) känns skärpan lite som ett lotteri).

Strosade runt på klippan och letade något annat motiv än vågor. Klippskrevor med vatten lockade och ett av dem testade jag att jobba med i GIMP och det blev något med en fantasykänsla. Eller vad tycker du om nedan bild?

I end my wave hunt by trying to get something in the backlight. Something golden with many drops in the air.

1/200 second is possibly a little too long to freeze the drops. Do not know if the blur in the water is due to too short time or that I forgot to turn off the shake reduction (which you should not have when shooting from a tripod). Because I think the whole picture is blurry. But with my lens (Nikkor 18-200 mm) the sharpness feels a bit like a lottery).

Strolled around the cliff looking for a motive other than waves. Crevices with water attracted and one of them I tried to work with in GIMP and it became something with a sense of fantacy. Or what do you think of the picture below?

Fantacy image from Photographic Steps. The Portal.

Sedan kommer vi till detta med vågor till havs!

Jag upptäckte att jag hade tagit väldigt många bilder och insåg när jag bläddrade igenom dem att jag ville ta fram nästan alla och visa. Visst, det finns några bilder som står ut men jag tycker det är något med vågens rörelse över hela dess livscykel som är vackert!

Så här kommer 21 vågbilder att kontemplera över! Ses om en vecka eller så!

Then we come to this with waves at sea!

I discovered that I had taken a lot of pictures and realized when I flipped through them, that I wanted to bring out the nearly all and show. Sure, there are some pictures that stand out but I think there is something about the movement of the wave over its entire life cycle that is beautiful!

This is how 21 wave images will contemplate over! See you in a week or so!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation