From Stefans point of view!

Välkommen till min plats på internet där jag delar mina foton och texter. Detta är min träningsplats för ord och att sätta en text till en bild.

Först använder jag en slumpgenerator för att få ett nummer. Sedan räknar jag mina bilder på Gurushots tills jag når det numret och sedan skriver jag något om den bilden. Det tvingar mig att vara kreativ och använda min fantasi.

I bloggen From Stefans point of view är vissa texter på svenska och några översatta till engelska, men jag hoppas att bilderna talar det internationella språket så att du kan hoppa över tusen ord!

Du hittar mig på Instagram på fromstefanspointofview och min profil på Gurushots är Stefan Lomner.

Welcome to my place on internet where I share my photos and texts. This is my training ground for words and to put a text to a picture.

First I use a random generator to get a number. Then I count my pictures on Gurushots until I reach that number and then I write something about that picture. It forces me to be creative and use my imagination.

In the blog From Stefans poit of view some texts are in Swedish and some translated to English, but I hope the photos speaks the International language so you can skip the thousand words!

You can find me on Instagram at fromstefanspointofview and my Gurushots profile is Stefan Lomner.