Vy över Lumparn täckt av is i solnedgång. Omöjligt att fota utan strandskydd.
”Lumparn ömsar skinn”
Nikon D7000
f9 1/50s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.4
5

Lumparns strand har jag besökt flera gånger under mitt fotoprojekt, i ett försök att se hur platsen ändras under årstidernas och vädrets växlingar.

I have visited Lumparn’s shore several times during my photo project, in an attempt to see how the place changes during the changing seasons and weather.

Den här gången möttes jag av ett isbelagt Lumparn, men det var som om vattnet tröttnat på isen och börjat ta av sig den. Börjat ömsa skinn genom att skava av sig isen mot strandens klippor.

This time I was met by an ice-covered Lumparn, but it was as if the water got tired of the ice and started to take it off. Started moult its skin by rubbing the ice against the shore rocks.

Högar med vinterns avskav. Något som ingen vill ha, liggandes där i väntan på att få smälta och återförenas med källan.

Jag går runt bland högarna och fascineras av naturens tilltag. Känner mig privilegierad av att få möjlighet att se och vara mitt i detta.

Piles with winter abrasion. Something that no one wants, lying there waiting to melt and reunited with the source.

I walk around among the mounds and is fascinated by nature’s initiatives. I feel privileged to have the opportunity to see and be in the middle of this.

Stora högar med krossad is längs Lumparns klippor. Ej fotat utan strandskydd.
”Piles with winter abrasion”
Nikon D7000
f7,1 1/100s
ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.31.

Kommer sedan på att det faktiskt är ett privilegium att få ströva omkring här på annans mark och njuta av naturen och mötet mellan havet och klipporna.

Utan ett fungerande strandskydd så blir dessa upplevelser bara till för de som antingen kan köpa sig till det eller de som har tur att ärva det.

En del av den klippstrand jag nu går på har bebyggts med ett fint sommarhus och någon är säkert mycket nöjd och glad, men samtidig försvann en badklippa som jag vet flera har använt sig av och några klippformationer går inte längre att fotografera.

Then I realize that it is actually a privilege to wander around here on someone else’s land and enjoy nature and the meeting between the sea and the rocks.

Without a functioning shoreland protection, these experiences will only be for those who can either buy into it or those who are lucky enough to inherit it.

Part of the rockyshore I now walk on has been built with a nice summer house and someone is probably very satisfied and happy, but at the same time a bathing cliff that I know several have used disappeared and some rock formations can no longer be photographed.

En balansgång antar jag mellan att kunna sälja attraktiva tomter och dra nybyggare till kommunen som ger skatteintäkter eller erbjuda rekreationsområden för de som redan bor där samt kanske gynna turistnäringen.

För mig som fotograferar, som även gillar att dra runt i naturen i ett försök att hitta och uppleva friheten är strandskyddet en nödvändighet.

Utan den så är jag hänvisad till de få områden som är skyddade på olika sätt, som naturreservat och nationalparker, och nu under coronakrånglet, har det ju visat sig att dessa områden är för få, för de bli överbelastade av alla som vill ut och röra på sig.

I assume a balancing act between being able to sell attractive plots and attract settlers to the municipality that provide tax revenue or offer recreational areas for those who already live there and perhaps benefit the tourism industry.

For me as a photographer who also likes to wander around in nature in an attempt to find and experience freedom, shoreland protection is a necessity.

Without it, I am referred to the few areas that are protected in various ways, such as nature reserves and national parks, and now during the corona hassle, it has turned out that these areas are too few, because they are overloaded by everyone who wants to come out.

Sista kvällsljuset lyser över krossad is på Lumparns strand i mars. Åland.
”Last light”
Nikon D7000
f10 30s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.51.

Själv så tog jag väldigt många bilder som vanligt, så antingen blir de synliga i Photographic Steps Facebookflöde eller i nästa söndags blogg!

Hur ser du på strandskyddet och vilka som ska ha tillgång till stranden?

Personally, I took a lot of pictures as usual, so either they will be visible in Photographic Step’s Facebook feed or in next Sunday’s blog!

How do you view shore protection and who should have access to the shoreline?

I dagens blogg om mina Photographic Steps blir det bildkavalkad igen. Min kamera tar fortfarande oskarpa bilder, men nu vet jag vad det beror på och det kommer i ett kommande blogginlägg.

Så idag får det bli lite oskarpa actionbilder från en solig februaridag. Germundö Alpin levererar!

Och sist så hittar du en liten överraskning!

In today’s blog about my Photographic Steps, there will be a photo parade again. My camera still takes blurry pictures, but now I know what it’s due to and it’s coming in a future blog post.

So today there will be some blurry action pictures from a sunny February day. Germundö Alpin delivers!

And lastly, you will find a little surprise!

Jag testade att höja ISO till 400 trots solljuset, så att slutartiden kom upp på 1/1600s. Nu vet jag inte riktig om det var i överkant, för skärpan strular, men med tanke på att jag följde åkarna med kameran och åkarnas fart så behövs det säkert en slutartid över 1/1000s.

I tried to raise the ISO to 400 despite the sunlight, so that the shutter speed came up to 1 / 1600s. Now I do not really know if it was in the upper edge, for the sharpness is hassling, but considering that I followed the riders with the camera and the riders’ speed, a shutter speed over 1 / 1000s is probably needed.

Jag valde också att ha minste brännvidd, alltså 18 mm på mitt Nikkor 18-200mm, för att dels lyckas placera och följa åkaren innanför bildrutan och också skapa mindre möjlighet till skakningsoskärpa.

I also chose to have the smallest focal length, ie 18 mm on my Nikkor 18-200mm, to partly succeed in placing and following the rider inside the frame and also create less opportunity for shake blur.

På dessa bilder, när åkaren åker ner mot mig, blev det enklare att följa och skärpan hängde mer på hur autofokusen lyckads hänga med, än att jag rörde mycket på kameran i sidled.

Sista bilden blev till och med skarp!

När jag satt och redigerade de sista bilderna på Malva, så slog det mig att man borde kunna sätta ihop bilderna till en panoramabild. Googlade och hittade en instruktion hos GIMP-fantasten Davies Media Design och testade hans förslag att använda Hugin och så här blev det efter inte allt för mycket tricksande!

In these pictures, when the rider goes down towards me, it became easier to follow and the sharpness depended more on how the autofocus managed to keep up, than that I moved the camera a lot sideways.

The last picture was even sharp!

When I sat and edited the last pictures of Malva, it struck me that you should be able to put the pictures together into a panoramic picture. Googled and found an instruction from the GIMP fan Davies Media Design and tested his proposal to use Hugin and this is how it turned out after not too much trickery!

Hur coolt som helst!

Har inte tid för denna bloggpost, men alla bilder på hoppen är en i en serie, för jag använde det snabbaste flerbildsläget på 6 bilder i sekunden, vilket betyder att jag kan göra en panorama av nästan alla hoppen!

Det gäller att ha tungan rätt i mun bara!

How cool!

Do not have time for this blog post, but all the pictures of the jumps are one in a series, because I used the fastest multi-image mode at 6 frames per second, which means I can make a panorama of almost all the jumps!

It’s just a matter of keeping your tongue in your mouth (or outside)!

Nästa vecka blir det möjligen is i solsken, men vi får se!

Har du tagit några actionbilder på senaste tiden?

Next week there may be ice in the sunshine, but we’ll see!

Have you taken any action pictures lately?

Gregersös strandlinje utanför Mariehamn i snö och kyla.
Gregersö mot Kungsö
Nikon D7000
f10 1/5sec ISO100 22mm
17 Jan 2021 at 17.46

Fick lite tid över så jag tog mig ut till Gregersö för att se hur det såg ut där vid solnedgång och kyla.

Got some time left over so I went out to Gregersö to see what it looked like there at sunset and cold.

Gregersö mot Kungsö samt Rankgården till vänster
Nikon D7000
f7,1 30sec ISO100 18mm
17 Jan 2021 at 17.44
Lång exponering från ett kallt Gregersö mot Kungsö, Åland.

Februari bjöd ju på riktig vinter med snö och is och förra gången jag var här, så var det visserligen lite kallt men ingen snö. Men nu låg det snötäcke och kylan nöp i kinderna.

I kväll var också månen var framme och solen försvann kl 17:36 bakom ön Rankgården och lyste sedan upp himlen ovanför Kungsö.

February offered a real winter with snow and ice and the last time I was here, it was admittedly a bit cold but no snow. But now it was snowing and the cold was pinching my cheeks.

Tonight the moon was also there and the sun disappeared at 17.36 behind the island Rankgården and then lit up the sky above Kungsö.

Testade mig fram med olika perspektiv och tider. Försökte hitta förgrunder för att skapa djup i bilderna. Ett platt vatten mot horisonten skapar mer ödslighet än djup, men jag vet inte om jag lyckads hitta något som blev bra. Svårt att få till skärpan också när det var så mörkt.

Tested me with different perspectives and times. Tried to find foregrounds to create depth in the images. A flat water towards the horizon creates more desolation than depth, but I do not know if I managed to find something that turned out well. Also hard to get it sharp when it was so dark.

Rankgården efter solnedgång i januari, Åland.
Rankgården
Nikon D7000
f10 0,62sec ISO100 75mm
17 Jan 2021 at 17.14

Färgerna kom fram i alla fall och jag tycket att stillheten och kylan på något sätt också återspeglas i bilderna.

Stor skillnad i alla fall mot januaris gråa moln som jag skrev om i Snow in Lumparland. Nästa vecka blir det också mycket färger och mer skidåkning från Germundö Alpin!

The colors came out anyway and I think that the stillness and the cold are somehow also reflected in the pictures.

Big difference in any case to January’s gray clouds that I wrote about in Snow in Lumparland. Next week there will also be a lot of colors with more skiing from Germundö Alpin!

En al på stranden till Gregersö med solnedgång i vinternatten. bakom sig.
Gregersö mot Kungsö
Nikon D7000
f5,6 30sec ISO100 18mm
17 Jan 2021 at 17.53
Mio takes a break!
Nikon D7000
f4,8 1/60s ISO800 52mm
Germundö Alpine, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.30

Genom att jag inte jobbar i fjällen som Skidpatrullör denna vinter, så har vi i familjen längtat efter skidåkning sedan början av december.

Så i februari bjöds det äntligen på kyla, så Ålands ända backe med lift, Germundö alpin, kunde öppna!

Because I do not work in the mountains as a Ski patroler this winter, we have in the family longed for skiing since the beginning of December.

So in February it was finally cold, so Åland’s only slope with lift, Germundö alpine, could open!

Germundö Alpin sedd från parkeringen i mörker med belysningen tänd över nedfarterna, Åland.
Germundö Alpine
Nikon D7000
f410 10s ISO100 18mm
The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 19.07

Testade att fota ungarna och deras kompisar i parkens stora hopp. Kicken var okej men landningen lite brant, men fantastiskt att de ändå fixar ett hopp!

Började med ett experiment med hög ISO och ingen blixt. Gick upp till 4000 ISO för att få hyffsad tid på 1/200 sekund. Men som ni ser i exemplet ovan så räckte det inte till med ljuset från strålkastarna och autofokusen hängde inte med i mörkret.

Jobbade sedan med bilden i GIMP och fick fram något som ser lite cool ut i all fall i bilden till höger.

Här har jag också först jobbat i Raw Therapee i bilden till vänster och sedan fortsatt med GIMP i bilden till höger.

Tested taking photos of the kids and their friends in the park’s big jump. The kick was okay but the landing a bit steep, but fantastic that they still fix a jump!

Started with an experiment with high ISO and no flash. Went up to 4000 ISO to get a decent time of 1/200 second. But as you can see in the example above, the light from the spotlights was not enough and the autofocus did not manage to the dark.

Working with the image in GIMP and came up with something that looks a bit cool in the image to the right.

Here I have also first worked in Raw Therapee with the picture on the left and then continued with GIMP with the picture on the right.

Vy från isen över Germundö Alpin, Åland, med lång exponering.
Germundö Alpine from the ice of Tällviken.
Nikon D7000
f4,5 0,62s ISO100 18mm
Germundö Alpin, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.05

Sedan gick jag över till att använda den interna blixten. Den är inte mycket att hurra för men den räckte till. Tyvärr så fixade inte autofokusen att hänga med i mörkret och blixtsynken på 1/60 sekund skapar viss rörelseoskärpa genom att jag följer åkaren med kameran.

Men det blev en del roliga bilder, så denna blogg blir mer en bildkavalkad än text berättelse.

Then I switched to using the internal flash. It is not much to cheer for but it was enough. Unfortunately, the autofocus did not manage to keep up in the dark and the flash sync in 1/60 second creates some motion blur by following the rider with the camera

Frode Lantz grabar med slalomskidor på Germundö Alpin, Åland.

But there were some fun pictures, so this blog will be more of a photo parade than a text story.

Beppe Lantz gör en grab i hoppet på Germundö Alpin, Åland.
Malva Lomner gör en grab med snowboard i hoppet på Germundö Alpin, Åland.
Rörelsen i liftkön på Germundö alpin, Åland.
The movement of the lift queue
Nikon D7000
f432 30s ISO100 90mm
Germundö Alpin, The Åland Islands, 9 Feb 2021 at 20.10
Mio Lomner på Germundö Alpin , Åland.
Mio Lomner tappar en skida i hoppet på Germundö Alpin, Åland.

Stort tack till Mio Lomner, Malva Lomner, Beppe Lantz och Frode Lantz för att jag fick fota er!

Nästa vecka blir det solnedgång i vinterlandskap men veckan efter blir det mer bilder från Germundö Alpin på Åland!

Many thanks to Mio Lomner, Malva Lomner, Beppe Lantz and Frode Lantz for letting me take pictures of you!

Next week there will be sunset in winter landscape, but the following week there will be more pictures from Germundö Alpin on Åland!

This fellow came up and looked at me in the slope!