Här följer fortsättningen på temat vinternaturbilder från Hemmeråsen, alltså toppen i Idre Himmefjälls skidanläggning. Första delen från december 2022 kan du hitta i detta inlägg: December on Hemmeråsen, Sweden! Bilderna i detta inlägg kommer från januari 2023.

Here follows the continuation of the theme of winter nature pictures from Hemmeråsen, i.e. the top of the Idre Himmefjäll ski resort. You can find the first part from December 2022 in this post: December on Hemmeråsen, Sweden! The pictures in this post come from January 2023.

Januari på dessa breddgrader tycker jag ofta bjuder på mycket snö som fortfarande sitter kvar på träden. Senare fram åt mars så kan det både ha blåst och varit mildväder vilket gör att snön ramlar av träden, men här går det att njuta av bulliga träd och fantastiska former.

I think January at these latitudes often offers a lot of snow that still remains on the trees. Later in March, it may have been both windy and mild weather, causing the snow to fall off the trees, but here you can enjoy plump trees and fantastic shapes.

Nipfjället #9102
Nikon D800
f20 1/160s ISO280 70mm
From Hemmeråsen, Idre, Sweden, 16 Jan 2023 at 10.53.
Städjan #9379
Nikon D800
f8 1/200s ISO400 24mm
Städjan from Hemmeråsen, Idre, Sweden, 20 Jan 2023 at 09.16.

Testade med olika exponeringar för att se effekten. Vänster bild bländare 22 och 1/1600 sekund och höger bländare 8 och 1/200 sekund. Överexponerat mot underexponerat. Tyvärr hade jag inte torkat av linsen innan, så det fanns lite vattendroppar eller snöflingor som skapade extra bokeh! Men intressant att få så stor skillnad i upplevelsen av platsen och känslan i bilden beroende på exponering.

Tested with different exposures to see the effect. Left image aperture 22 and 1/1600 second and right aperture 8 and 1/200 second. Overexposed versus underexposed. Unfortunately I hadn’t dried the lens before, so there were some water drops or snowflakes creating extra bokeh! But interesting to get such a big difference in the experience of the place and the feeling in the picture depending on the exposure.

Här kommer en serie ”snöträdstroll”. Kom på nu att de liknar häxans död, i en super 8-film som vi hade när jag var liten. Häxan hamnade i den stora grytan. Smeten i grytan som täckte henne när hon tog sig ur grytan, stelnade runt henne och hon förvandlades till en stenklump. Så hon såg ut som dessa träd innan hon helt hade stelnat och Hans och Greta blev räddade!

Here comes a series of ”snow tree trolls”. Come to think of that they resemble the death of the witch, in a super 8 movie, we had when I was a kid of Hansel and Gretel. The witch ended up in the big cauldron. The batter in the pot that covered her when she got out of the pot solidified around her and she turned into a lump of stone. So she looked like these trees before she had completely solidified and Hansel and Gretel were saved!

Men jag tycker inte dessa träd är gamla förstenade häxor utan mycket levande troll, som långsamt tar sig fram över berget.

But I don’t think these trees are old petrified witches but very much alive trolls, slowly making their way over the mountain.

Den 21 jan 2023 var det en helt otrolig solnedgång borta över Norge och den spred sitt ljus över Himmeråsen och jag hade tur som var där. Solen gick ner 15.40 och de sista strålarna lämnade Städjan som ni ser här ovan 15.57.

On January 21, 2023, there was an absolutely incredible sunset over Norway and it spread its light over Himmeråsen and I was lucky to be there. The sun set at 15.40 and the last rays left Städjan as you see above at 15.57.

Klockan 18.01 såg det ut så här bort över Rendalssölen, eller Drottningen som vi kallar henne på denna sida gränsen.

At 18.01 it looked like this over Rendalssölen, or the Queen as we call her on this side of the border.

Och det varma ljuset reflekterades över himlen och lyste upp pist 32 uppe på toppen av Hemmeråsen.

And the warm light reflected across the sky and illuminated piste 32 up on top of Hemmeråsen.

När solen nästan hade försvunnit, samlades trollen uppe på kullen, för att inte vara ensamma i kylan under nattens mörker.

Till nästa gång… Godnatt på er!

When the sun had almost disappeared, the trolls gathered on the hill, so as not to be alone in the cold during the darkness of the night.

Until next time… Goodnight to you!