Hammarudda #9467
Nikon D7000
f22 15s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.39

Hammarudda bjuder på en väldigt nära kontakt med havet särskilt vid sydlig vind. Jag och min fru Therese tog oss dit den första oktober för att rasta hunden och kanske få med oss några bilder!

Det hade blåst ca 10 m per sekund under dagen och vinden höll i sig.

Hammarudda offers a very close contact with the sea, especially with southerly winds. My wife Therese and I took us there on the first of October to walk the dog and maybe get some pictures with us!

It had blown about 10 m per second during the day and the wind held up.

Av Hammarudda fort finns bara stenhögar kvar och en del rostig taggtråd men en vandringsstig tar dig ut till klipporna och havet. Vid vårt besök slog kraftiga vågor in och tog med sig saltstänk långt upp på land.

Jag var på jakt efter rörligt vatten med långa exponeringar. Satte självutlösaren på att ta 9 bilder efter varandra och hej vad många bilder jag fick att gå igenom väl vid datorn! Jag har inte kunnat ta ut någon favorit, för vattnets rörelse skapar så många intressanta mönster!

Of Hammarudda fort, only stone mounds remain and some rusty barbed wire, but a hiking trail takes you out to the cliffs and the sea. During our visit, strong waves hit and brought salt splashes far up on land.

I was looking for moving water with long exposures. Put the self-timer on taking 9 pictures in a row and hey how many pictures I had to go through well at the computer! I have not been able to pick out a favourite, because the movement of the water creates so many interesting patterns!

Hammarudda #9416
Nikon D7000
f22 1,3s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.00

När solen gick ner bakom horisonten blev slutartiden längre och vattnet tecknade sig mer som dimma.

When the sun went down behind the horizon, the shutter speed became longer and the water became more like fog.

Ett problem uppstod dock och det var att vågornas stänk blåste rätt upp på kameran! Hela linsen hann bli prickig innan exponeringen var över.

One problem arose, however, and that was that the splash of the waves blew right up on the camera! The entire lens had time to become spotted before the exposure was over.

Hammarudda #9457
Nikon D7000
f18 13s ISO100 18mm
Hammarudda fort, The Åland Islands, 1 Oct 2021 at 19.3
1

På några av bilderna har jag jobbat lite med GIMP för att i alla fall sudda ut de värsta fläckarna men det ska nog till ett bildredigeringsproffs för att rädda dem helt!

In some of the pictures I have worked a bit with GIMP to at least erase the worst spots, but it will probably take a picture editing professional to save them completely!

Men genom att flytta mig en bit upp på land och inte ställa kameran mitt i vindriktningen, så fick jag till några bilder utan prickar!

But by moving me a bit up on land and not setting the camera in the middle of the wind direction, I got some pictures without dots!

Sedan kommer ju redigeringsbesluten… Skulle jag ha valt en mer detaljerad framtoning på alla bilder som den nedanför till höger? Eller är den mer softa varianten till vänster den som skapar rätt stämning?

Then come the editing decisions… Should I have chosen a more detailed appearance on all images like the one below on the right? Or is the softer variant on the left the one that creates the right atmosphere?

Nu blev det den softa varianten så får vi se vad det blir nästa gång!

Nästa blogg kan bli om porträtt och Dragan-effekten, men det kan också bli något annat som kommer emellan! Dagliga bilder lägger jag upp på Facebook och Instagram under photographic.steps om du inte vill vänta tills nästa blogg!

Now it became the soft variant, we’ll see what happens next time!

The next blog may be about portraits and the Dragan effect, but there may also be something else in between! I post daily photos on Facebook and Instagram under photographic.steps if you do not want to wait until the next blog!