Rowan #7833
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.18.

Drog till Herröskatan, ett naturreservat i Lemland, Åland, en kväll i mitten av augusti. Kameran hade legat på hyllan en månad nästan, så det var dags att ut och lufta den, samt att min fru ville komma ut en sväng med hunden.

Went to Herröskatan, a nature reserve in Lemland, The Åland Islands, one evening in mid-August. The camera had been on the shelf for almost a month, so it was time to go out and use it again and my wife wanted to take a turn with the dog.

Inget speciellt väder eller mål utan mer en utflykt för att ta några snabba bilder. Stativet kom inte ens med ut i bilen.

No special weather or goal but more of an excursion to take some quick pictures. The tripod did not even come out of the car.

Var lite spontan och fotade från låg vinkel där det inte gick att se genom sökare, för då hade jag varit tvungen att ligga i vattnet! Försökte få med solen för att se hur effekten blev med ett så starkt ljus rakt in i linsen.

Fick med mig en fin bild på Buskskär med trevliga moln över som jag tycker skapar spänning till bilden.

Was a bit spontaneous and took photos from a low angle where it was not possible to see through the viewfinder, because then I would have had to lie in the water! Tried to get the sun to see how the effect was with such a strong light straight into the lens.

Got with me a nice picture on Buskskär when we were at the far end of the headland with nice clouds over which I think creates excitement to the picture.

Buskskär #7868
Nikon D7000
f7,1 1/200s ISO200 105mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.29.

När jag satt hemma och jobbade med bilderna så tyckte jag att jag inte fick fram något som tog tag i mig. Jag sökte inspiration och kom på att jag sett en artikel om svartvita fotografier. Den grekiske fotografen George Digalakis som jag följer på Instagram har skrivit om Tonal range i sin blogg.

Jag har långt kvar och ett hinder är min okunskap i bildbehandlingsprogrammen! Jag förstår att många fotografer kan sälja förinställningar för tex Photoshop, för det tar en oändlig tid att hitta rätt bland alla möjlighet som finns att manipulera en bild!

When I sat at home and worked with the pictures, I thought I did not come up with something that grabbed me. I was looking for inspiration and realized that I had seen an article about black and white photographs. The Greek photographer George Digalakis that I follow on Instagram has written about Tonal range in his blog.

I have a long way to go and a holdback is my lack of knowledge in the image processing programs! I understand that many photographers can sell presets for eg Photoshop, because it takes an infinite time to find the right one among all the possibilities that exist to manipulate an image!

Beacon #7845
Nikon D7000
f6,3 1/500s ISO100 200mm
Ledfjärden, Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.27.

Men summan av kardemumman är att skapa ordentliga högdagrar och lågdagrar, alltså mörk och ljust och sedan fylla ut mellanrummet med alla nyanser av gråtoner där emellan. Jag kom en bit i alla fall och jag ska jobba vidare på detta. Att ha en bild där man redan från början har tänkt i dessa termer kan också underlätta än att försöka skapa något med det man har.

But the sum of the cardamom is to create proper highs and lows, ie dark and light and then fill the gap with all shades of gray in between. I came a bit anyway and I will continue to work on this. Having an image where you have thought in these terms from the beginning can also be easier than trying to create something with what you have.

The old birch #7880
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.51.

Som avslutning fångade en sten min uppmärksamhet och jag kände att jag ville göra något med den. Den nästan lyste där i dunklet under de stora lövträden. Testade på att försöka lyfta fram den i GIMP utan att överdriva.

Sedan kände jag för att jobba fram något annat. Min tanke var att försöka lyfta fram dess utsatthet där den låg ensam i gräset men också styrkan som själva stenen har inneboende i sig.

Jag testade och läste om olika filter och effekter men det blev bara ett svartvitt foto tillslut. Hade önskat något mer men genom att jag inte vet själv vad jag letar efter är det svårt att hitta det i ett bildbehandlingsprogram som tex GIMP!

In the end of the trip, a stone caught my attention and I felt I wanted to do something with it. It almost shone there in the darkness under the big deciduous trees. Tested trying to highlight it in GIMP without exaggerating.

Then I felt like working on something else. My thought was to try to highlight its vulnerability where it lay alone in the grass but also the strength that the stone itself has inherent in itself.

I tested and read about different filters and effects but it was just a black and white photo in the end. Would have liked something more, but since I do not know myself what I am looking for, it is difficult to find it in an image processing program such as GIMP!

The stone #7886
Nikon D7000
f4 1/60s ISO800 18mm
Herröskatan, The Åland Islands, 14 Aug 2021 at 19.55
Lång exponering över Lumparns klippor på Åland. Photographic Steps.
Lumparn #7605
Nikon D7000
f22 30s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 20 June 2021 at 00.03.

Solen har bestämt sig för att gå ned 23:10 så det gäller att stanna uppe för att kunna fånga en solnedgång när det börjar närma sig midsommar! Förutsättningarna för att skapa några HDR – bilder kanske inte var de bästa, för en molnbank uppenbarade sig i väster och täckte effektivt solen men lite ljus lyckades ta sig över molnkanten.

The sun has decided to go down 23:10 so it is important to stay up to be able to catch a sunset when it starts to approach midsummer! The conditions for creating some HDR images may not have been the best, because a bank of clouds appeared in the west and effectively covered the sun, but some light managed to get over the edge of the cloud.

När väl solen försvunnit bakom horisonten återstod ett ganska mjukt ljus och vips så hittade myggorna fram. De har jag inte sett mycket av under denna vår men jag har inte heller varit ute så mycket i naturen efter solnedgång. Mitt jobb har tagit mycket kraft och då behöver man sova på nätterna!

HDR High Dynamic Range picture of Lumparn, The Åland Islands.
Lumparn #7564 and 7565
The lightest and the darkest image composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.21.

Once the sun had disappeared behind the horizon, a fairly soft light remained and suddenly the mosquitoes found their way. I have not seen much of them this spring but I have not been out in nature so much after sunset. My job has taken a lot of energy and then you need to sleep at night!

Tog flera bilder med olika exponering för att kunna jobba med HDR (High Dynamic Range)-bilder. Tänkte att solnedgången skulle skapa kontraster med mörka partier av skog och stenar där flera exponeringar då skulle kunna lyfta fram strukturen igen i dessa partier. Men också kunna bevara färgerna på himlen som annars har lätt att bli utfrätta när man exponerar efter de mörka partierna.

Took several pictures with different exposures to be able to work with HDR (High Dynamic Range) pictures. Thought that the sunset would create contrasts with dark parts of forest and rocks where several exposures could then highlight the structure again in these parts. But also be able to preserve the colors of the sky that are otherwise easy to be over exposed when exposed for the dark parts.

The Wolf! #7585
Nikon D7000
f22 3s ISO100 18mm.
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.39.
HDR High Dynamic Range picture of the sunset over Lumparn, The Åland Islands.
The stones of Lumparn #7591, 7592 and 7593
Three images composed in GIMP for a HDR-picture.
Nikon D7000
Lumparn, Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.47.

Två av bilderna i bloggen är sammansatta med hjälp av GIMP:s lagermasker för att lyfta fram olika delar av bilderna. Här finns en handledning från Davies Media Design som jag använt mig av men även Parker Photografic har gjort en med hur du mer specifikt kan välja vilka delar som du vill lyfta fram.

Moon reflection #7595
Nikon D7000

f22 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.51.

Three of the images in the blog are composed using GIMP’s layer masks to highlight different parts of the images. Here is a guide from Davies Media Design that I have used, but Parker Photografic has also done one with how you can more specifically choose which parts you want to highlight.

The Stone #7597
Nikon D7000

f10 10s ISO100 18mm
Lumparland, The Åland Islands, 19 June 2021 at 23.57.

Men jag tycker att jag har fått fram både det mörka och det ljusa i de flesta bilderna, genom att bara jobba med dem i Raw Therapee och att just för de ljusförhållanden som var under denna kväll, inte krävdes några HDR-bilder. Men visst, bilden på stenarna i HDR fick fram ett väldigt speciellt ljus. Roligt att experimentera var det i alla fall!

Avslutade med en längre exponering på den väldigt karakteristiska stenen som jag gillar, när mörkret började falla på!

But I think I have brought out both the dark and the light in the most of the pictures, by just working with them in Raw Therapee and just precisely for the light conditions that were during this evening, no HDR images were required. But of course, the image of the stones in HDR brought out a very special light. It was fun to experiment anyway!

Finished with a longer exposure on the very characteristic stone that I like, when darkness began to fall on!

Vass vid en dimmig vik i Lemland, Åland. Photographic Steps.
Vass i dimma #7117
Nikon D7000
f8 10s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 16 May 2021 at 23.41.

De här två första bilderna kunde vara tagna på söndagsmorgonen den 16 maj, för ljuset var detsamma. Men så var det inte. Innan jag kröp in i tältet för natten tog jag en runda i omgivningarna och hitta denna vackra vassbarriär som slöt upp kring den lilla viken. Solen hade gått ner för en timma sedan men kvar lång dimman och filtrerade ljuset och skapade ett skugglöst landskap.

These first two pictures could have been taken on Sunday morning, May 16, because the light was the same. But that was not the case. Before I crawled into the tent for the night, I took a tour of the surroundings and found this beautiful reed barrier that closed up around the small bay. The sun had set an hour ago, but the fog remained, filtering the light and creating a shadowless landscape.

Svartvit bild på två mindre träd som växer tillsammans vid en vik. Lemland, Åland. Photographic Steps

Kryper ut ur tältet efter några timmars sömn. Tänkte att dimman lättat lite under de mörka timmarna, men inte. Den sveper in allt med sin fuktiga kofta och ju längre ut mot vattnet jag kommer desto tjockare är den.

Creeps out of the tent after a few hours of sleep. Thought the fog eased a bit during the dark hours, but not. It wraps everything with its damp cardigan and the further out to the water I get, the thicker it is.

Morning forest #7121
Nikon D7000
f8 5s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 05.51.

Inne i skogen syns dimman mest som ett sudd längst där borta, men den gör hela himlen lite tråkigt grå. Inga solstrålar från soluppgången bryter igenom, så även när solen har letat sig upp på himlen, går jag omkring i det gråa, filtrerade ljuset.

Tycker mig hitta några intressanta vinklar vid ett kärr, men väl hemma vid datorn så får jag inte till den känsla som fångade mig där vid kärrkanten. Så jag experimenterar lite och tar chansen att träna på GIMP:s många funktioner.

Inside the forest, the fog is mostly seen as a blur at the far end, but it makes the whole sky a little dull gray. No sunbeams from the sunrise break through, so even when the sun has found its way up to the sky, I walk around in the gray, filtered light.

I think I find some interesting angles by a fen, but once at home by the computer I do not get the feeling that caught me there by the fen edge. So I experiment a bit and take the chance to train on GIMP’s many functions.

John Baures troll lufsar fram längs kärrets vatten. Åland.
John Bauers troll skyndar förbi…

Möter ett av John Bauers troll där vid kärrkanten och allt blir mycket roligare! Jag hoppas att jag tänkt rätt med upphovsrätten, vilken upphör 70 år efter skaparens död och tyvärr har John Bauer varit död sedan 1918. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag vill verkligen inte skada en sådan fantastiks konstnär som John.

Meet one of John Bauer’s trolls there by the fen and everything gets a lot more fun! I hope I was right in thinking about copyright, which expires 70 years after the creator’s death and unfortunately John Bauer has been dead since 1918. Please correct me if I’m wrong, because I really do not want to hurt such a fantastic artist as John.

Morning mist #7193
Nikon D7000
f4,2 1/100s ISO100 36mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.54.

Längre ut mot vattnet ligger dimman tätare och rullar fram över viken framför mig. Svårt att fånga på bild, särskilt när ljuset är svagt och dimman hinner röra på sig under längre exponeringstider.

Further out towards the water, the fog is denser and rolls over the bay in front of me. Difficult to capture in an image, especially when the light is dim and the fog has time to move during longer exposure times.

Morgon dimma över vassfält i Lemland, Åland.
Morning mist #7181
Nikon D7000
f11 1/2s ISO100 18mm
Lemland, The Åland Islands, 17 May 2021 at 06.41.

På väg tillbaka till tältet hittar jag den väg som enligt kartan ska finnas ut på udden. Det har oftast inte synts ett spår av vägen men över ett öppet fält syns något som ser ut som traktorspår, där vägen enligt kartan ska gå. Jag följer spåren och kommer fram till några stena som ligger framför mig. Ser att de bildar en sväng från den klipphäll jag står på och in i skogen en bit bort.

Först tänker jag inte så mycket på det, utan kliver ut över stenarna men inser att detta måste ju vara något som någon har byggt upp, för att komma torrskodd ut på holmen.

On the way back to the tent, I find the road, that according to the map, should be out on the headland. There has usually not been a trace of the road, but over an open field you can see something that looks like a tractor track, where the road according to the map should go. I follow the tracks and come to some stones that lie in front of me. Sees that they form a turn from the rock I stand on and into the forest some distance away.

At first I do not think much about it, but step out over the rocks but realize that this must be something that someone has built up, to get dry-shod out on the islet.

Hur länge sedan? I vilket syfte? Varför vill man komma ut till den yttersta udden, så ofta att man bygger en bro? Har man haft djur där? Fiskeplats? Båtplats?

Oavsett tid och syfte så inser jag att jag vill bevara monumentet på bild. En bild som visar människors eviga strävan för att överleva eller kanske bara för att roa oss?

How long ago? In what purpose? Why do you want to get out to the outermost cape, so often that you build a bridge? Have you had animals there? Fishing place? Boat mooring?

Regardless of time and purpose, I realize that I want to preserve the monument in the picture. An image that shows humans’ eternal quest to survive or perhaps just to entertain ourselves?

Våg med Norrhavet som kuliss. Geta, Åland.

Efter några timmars dålig sömn, på för hård madrass i bilen, vandrar jag grusvägen fram för att ta mig tillbaka till havet. Kvällen före så hade jag fotat solnedgången (Evening phot in Geta) och nu var det dags att från samma plats, se vad soluppgången kunde ge!

After a few hours of poor sleep, on a mattress that is too hard in the car, I walk the gravel road to get back to the sea. The night before I had photographed the sunset (Evening phot in Geta) and now it was time to from the same place, see what the sunrise could give!

Klättrar upp på den av morgonljuset något belysta klippa och hittar en massiv klippa att fotografera. Den är på något sätt uppdelad i fyra delar, som får bli återkommande former i ett mönster.

Climbs up on the cliff slightly illuminated by the morning light and finds a massive cliff to photograph. It is somehow divided into four parts, which may become recurring shapes in a pattern.

Tittar ut över ett något lugnare Norrhav, som sträcker sig härifrån och ända upp till Haparanda. Solen börjar ta sig upp mot horisonten och bildar nästa samma ljus som på nervägen kvällen innan.

Ett skär där ute fångar min uppmärksamhet men jag får inte till skärpan med zoomen på 200 mm. Jag har inte fått till en ända skarp bild än så länge, med full zoom och oändlighet inställt på skärpan.

Tar mig ner från högsta punkten och vänder blicken bort från soluppgången. I det tilltagande ljuset börjar jag jaga vågor igen.

Vinden har mattats av sedan jag lämnade för natten och vågorna är mindre men ibland lyckas vinkeln bli rätt och vattnet pressas upp i luften och landar i en kaskad på klippan. De bilder som fångar vattnet bäst är med fast tid på 1/6 sekund, så vattnet hinner röra på sig under tiden som slutaren är öppen.

Looking out over a slightly calmer Norrhav, which stretches from here and all the way up to Haparanda. The sun begins to rise towards the horizon and forms the nearly the same light as on the down path the night before.

An insert out there catches my attention but I do not get to the sharpness with the zoom of 200 mm. I have not gotten a very sharp image so far, with full zoom and infinity set to focus.

Takes me down from the highest point and turns my gaze away from the sunrise. In the increasing light, I start chasing waves again.

The wind has slowed down since I left for the night and the waves are smaller but sometimes the angle manages to be right and the water is forced up into the air and lands in a cascade on the cliff. The images that capture the water best are with a fixed time of 1/6 second, so the water has time to move while the shutter is open.

Min vågjakt avslutar jag med att försöka få något i motljus. Något guldaktigt med många droppar i luften.

1/200 sekund är möjligen lite för lång tid för att för att frysa dropparna. Vet inte om oskärpan i vattnet beror på för kort tid eller att jag har glömt att stänga av skakningsreduceringen (vilken man inte ska ha på när man fotar från stativ). För jag tycker hela bilden är oskarp. Men med mitt objektiv (Nikkor 18-200 mm) känns skärpan lite som ett lotteri).

Strosade runt på klippan och letade något annat motiv än vågor. Klippskrevor med vatten lockade och ett av dem testade jag att jobba med i GIMP och det blev något med en fantasykänsla. Eller vad tycker du om nedan bild?

I end my wave hunt by trying to get something in the backlight. Something golden with many drops in the air.

1/200 second is possibly a little too long to freeze the drops. Do not know if the blur in the water is due to too short time or that I forgot to turn off the shake reduction (which you should not have when shooting from a tripod). Because I think the whole picture is blurry. But with my lens (Nikkor 18-200 mm) the sharpness feels a bit like a lottery).

Strolled around the cliff looking for a motive other than waves. Crevices with water attracted and one of them I tried to work with in GIMP and it became something with a sense of fantacy. Or what do you think of the picture below?

Fantacy image from Photographic Steps. The Portal.

Sedan kommer vi till detta med vågor till havs!

Jag upptäckte att jag hade tagit väldigt många bilder och insåg när jag bläddrade igenom dem att jag ville ta fram nästan alla och visa. Visst, det finns några bilder som står ut men jag tycker det är något med vågens rörelse över hela dess livscykel som är vackert!

Så här kommer 21 vågbilder att kontemplera över! Ses om en vecka eller så!

Then we come to this with waves at sea!

I discovered that I had taken a lot of pictures and realized when I flipped through them, that I wanted to bring out the nearly all and show. Sure, there are some pictures that stand out but I think there is something about the movement of the wave over its entire life cycle that is beautiful!

This is how 21 wave images will contemplate over! See you in a week or so!

Solens sista strålar över klipporna i Geta med Norrhavet som ridå. Åland.
The last ligth over the cliffs
Nikon D7000
f10 1/10s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Vinden sliter i min täckjacka och jag är glad att jag tog med den, för det ligger på från norr över havet med 6-7 sekundmeter och den är kall, för temperaturen ligger bara på 2-3 grader plus.

Men himlens moln ger förutsättningar för en vacker solnedgång och i klippornas rundning lockar formerna.

The wind is tearing in my quilted jacket and I’m glad I brought it, because it is blowing from the north over the sea by 6-7 seconds and it is cold, because the temperature is only 2-3 degrees plus.

But the clouds of the sky provide conditions for a beautiful sunset and in the rounding of the rocks attract the shapes.

Man är väldigt exponerad här där Åland möte Norrhavet. Jag och Therese har tagit oss upp till Geta och letat oss ut på klipporna väster om Havsvidden.

Tur att inte allt är bebyggt här med sommarstugor, så att man som friluftsmänniska och fotograf fortfarande får tillgång till denna unika miljö, där hav möter land,

You are very exposed here where Åland meets the North Sea. Therese and I have taken us up to Geta and sought our way out on the cliffs west of Havsvidden.

Luckily, not everything is built here with summer cottages, so that you as an outdoor person and photographer still have access to this unique environment, where the sea meets land,

Catching the drops
Nikon D7000
f9 1/500s ISO400 27mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 20.22.

Vinden tar med sig vatten massa och kastar upp den på land. Inga spektakulära kaskader denna gång men jag väntar tålmodigt på de som är störst.

Försöker förutse vilka dyningar från havet som kommer att skapa det mesta stänken men också om den kommer att bryta mot klippan på rätt ställe. Kallt om fingrarna i vinden när jag väntar.

Använder 1/500 sekund för att fånga vattendropparna men vill även ner till 1/6 sekund för att fånga rörelsen i vattnet.

The wind takes a mass of water and throwing it ashore. No spectacular cascades this time but I am patiently waiting for the biggest one.

Trying to predict which swells from the sea will create most of the splashes but also if it will break against the rock in the right place. Cold fingers in the wind while I wait.

Uses 1/500 second to catch the water droplets but also wants down to 1/6 second to catch the movement in the water.

The oceans waterfall
Nikon D7000
f7,1 1/6s ISO100 26mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.56.

Problem uppstår genom att solen fortfarande hänger över horisonter och ger för mycket ljus. Önskar mig några gråfilter för att få ner tiderna till under 5 sekunder, så att det där mjölkiga, dimlika vattnet bildas utan att hela himlen, som nu börjar närma sig orange, bli vit på bilderna.

Försöker komma ihåg Mads Peter Iversens råd om vilka slutartider som skapar vilken sorts effekter på rörligt vatten. Han har en bra video om detta.

Problems arise when the sun still hangs over horizons and gives too much light. Wish me some gray filters to reduce the times to less than 5 seconds, so that that milky, misty water is formed without the whole sky, which is now starting to approach orange, turning white in the pictures.

Trying to remember Mads Peter Iversen’s advice on which shutter speeds create what kind of effects on moving water. He has a good video about this.

Therese lyckas fånga några fantastiska bilder med sin mobil på vågstänk över mörka klippor. Hennes Samsung ger fantastisk skärpa och briljans i bilderna som jag inte kan nå upp till med min Nikon D7000 med Nikkor zoomen på 18-200mm. Jag vet nu att D7000 har problem med skärpan från diskussioner på nätet och linsen har inte fått höga betyg när det gäller skärpa och vinjettproblem, så jag funderar på vad nästa steg för mig är?

Therese manages to capture some amazing images with her mobile on wave splash over dark cliffs. Her Samsung gives fantastic sharpness and brilliance in the pictures that I can not reach with my Nikon D7000, with the Nikkor zoom of 18-200mm. I now know that the D7000 has problems with sharpness from online discussions and the lens has not received high marks when it comes to sharpness and vignette problems, so I’m wondering what the next step is for me?

Sitter på klippan och käkar lite chips och inser att jag snart har fotat ett år med min begagnade kamera och lärt mig väldigt mycket, men det känns som det är dags att uppgradera sig till hösten.

Sitting on the cliff chewing some chips and realizing that I have soon photographed a year with my used camera and learned a lot, but it feels like it’s time to upgrade to the autumn.

Solen tar sig ner under horisonten och nu sprider sig ett riktigt orange ljus över hela himlen. Testar att övergå till manuella inställningar istället för slutartidsstyrd automatik och är lite för snabb och kollar inte ljusmätaren, men resultatet som dyker upp på displayen tilltalar mig. En underexponerad bild där klippan ser svar ut, himlens oranga kommer fram och ljuset över klipporna blir som isblänk.

The sun goes down below the horizon and now a real orange light spreads over the whole sky. Tries to switch to manual settings instead of shutter-controlled automatic and is a bit too fast and does not check the light meter, but the result that appears on the display appeals to me. An underexposed image where the rock looks black, the orange of the sky appears and the light over the rocks becomes like ice glitter.

Fortsätter att experimentera och ändrar till spotavläsning för ljuset och låter kameran ta in de ljusa fälten på klipporna.

Hemma vid datorn vågar jag inte riktigt ta i så mycket med det svarta, utan låter en del struktur vara kvar, men det känns som om fler ljusvarianter kan vara ide att ta fram när tid finns.

Continues to experiment and changes to spot reading for the light and allows the camera to capture the light fields on the rocks.

At home at the computer, I do not really dare to take in so much with the black, but leave some structure, but it feels as if more light variants can be an idea to produce when time allows.

Blue hour
Nikon D7000
f75 30s ISO100 18mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 21.52.

Ute på den kalla klippan har vinden mojnat något och när jag vänder mig om så finns ett helt annat ljus där bort mot Havsvidden. Här finns kylan i den annalkande natten.

Out on the cold cliff, the wind has calmed down a bit and when I turn around, there is a completely different light there towards Havsvidden. Here is the cold in the approaching night.

Norrhavet med solnedgång över klippor. Geta, Åland. The Photographic Steps.

Men solnedgångens ljus vinner och jag måste ta några bilder till även om jag är kall och trött. Solen gick ned klockan 21.02 och sista bilden tar jag 22.10, innan vi beger oss mot en natt i vår bil!

But the sunset light wins and I have to take some more pictures even if I’m cold and tired. The sun went down at 21.02 and the last picture I take at 22.10, before we head towards a night in our car!

Norrhavet som en målning sedd från Geta. Åland. Photographic Steps.
Norrhavet
Nikon D7000
f10 8s ISO100 95mm
Northern Geta, The Åland Islands, 16 April 2021 at 22.10.

Ja, för när vi nu ändå har tagit oss upp till Geta så tänkte jag fotografera soluppgången också. Fantastiskt med norra Geta detta att du från samma plats, kan fota både solnedgång och soluppgång!

Yes, because now that we have gone up to Geta anyway, I thought I would photograph the sunrise as well. Fantastic with northern Geta this that you from the same place, can photograph both sunset and sunrise!

Det vi inte visste vara att sömnen inte skulle bli så god, för madrassen vi valt var alldeles för tunn. Men jag kom upp klockan 5 och tog mig ut till havet igen, men om det blir det en annan gång!

What we did not know was that the sleep would not be so good, because the mattress we chose was far too thin. But I got up at 5 o’clock and went out to sea again, but about that it will be another time!

Niklas Lantz konkar omkring på resväskor och utrycker sin åsikt om sin börda, som narren Proba. På scen finns även damerna Rosalind och Celia, Ylva Hagmark-Cooper och Annie Lahti, som börjar se problemen med att vara på rymmen. Det repeteras för komedin Som ni vill ha det av Shakespeare på Lilla holmen i Mariehamn.

Solljuset faller in lågt från vänster och skapar starka kontraster och vart efter skådespelarna rör sig på scen, ändras bakgrunden från kolsvart ridå till blå vårhimmel.

Hur ska jag få ihop det här? Står lite på avstånd och kikar genom kamerasökaren och tar lite testbilder. Om lite mer än en vecka ska jag fota deras insats på scen, för att de ska få bilder till marknadsföring. Inser att jag måste studera lite fototeknik, för att det här ska gå hem!

Niklas Lantz rummages around on suitcases and expresses his opinion about his burden, as the fool Proba. On stage are also the ladies Rosalind and Celia, Ylva Hagmark-Cooper and Annie Lahti, who are starting to see the problems of being on the run. It is rehearsed for the comedy As you Like it by Shakespeare on Lilla holmen in Mariehamn.

The sunlight falls in low from the left and creates strong contrasts and as the actors move on stage, the background changes from carbon black curtain to blue spring sky.

How do I get this together? Stands a bit at a distance and looks through the camera viewfinder and takes some test pictures. In a little more than a week, I will photograph their efforts on stage, so that they will get pictures for marketing. Realize that I have to study some photo technology, to get this working!

Jag sökte och hittade några få tips om att fotografera föreställningar. Använd manuell inställning och kör på en fast kombination av bländare och tid och där du använder dig av din lägsta bländare (för mig med zoom variera den mellan f3,5 och f5,6) och en tid som hinner frysa skådespelarnas rörelse (här valde jag 1/400s för att klara mig från skakningsoskärpa, när jag använder mig av full zoom på 200mm). Varför man skulle använda lägsta bländare, var för att få upp slutartiden i de oftast ljussvaga förutsättningar som scener bjuder på.

I searched and found a few tips on photographing performances. Use manual setting and run on a fixed combination of aperture and time and where you use your lowest aperture (for me with zoom it varies between f3.5 and f5.6) and a time that freeze the actors’ movement (here I chose 1/400s to get rid of shake blur, when I use full zoom at 200mm). Why you should use the lowest aperture, was to get the shutter speed up in the often dim conditions that scenes offer.

Sedan hittade jag ett knep till som jag inte lyckades hitta igen och det var att använda automatisk ISO-inställning i manuellt läge, men med ett förutbestämt huvudsakligt ISO och ett högsta ISO, som kameran får välja vid för dåligt ljus. Jag valde här 100 ISO som det jag helst ville fota med och sedan 800 ISO som max. Jag skulle nog kunna gå upp lite till med facit i hand.

Then I found another trick that I could not find again and that was to use automatic ISO setting in manual mode, but with a predetermined main ISO and a maximum ISO, which the camera has to choose in low light. I chose here 100 ISO as the one I wanted to shoot with and then 800 ISO as max. I could probably go up a little more with the result in hand.

Sist så gjorde jag en ganska stor förändring och det var att ändra autofokusens knappreglage från avtryckarknappen till en knapp bak på kameran (för min Nikon D7000 blev det AE-L knappen).

Detta var för mig ett lyckad ändring som kändes helt rätt, särskilt i kombination med att välja bara en fokuspunkt som också användes som ljusmätarpunkt.

Last thing I made a pretty big change and that was to change the autofocus button control from the shutter button to a button on the back of the camera (for my Nikon D7000 it became the AE-L button).

For me, this was a successful change that felt just right, especially in combination with choosing only one focus point that was also used as a light meter point.

Så det blev en hel del ändringar mot när jag har fotat förut, men exponeringen och skärpan blev där jag ville ha den och det var ingen bild som inte gick att rädda pga över- eller underexponering.

Det jag glömde att fixa var att stänga av visningen av de tagna korten på displayen. När kameran visade bilderna på displayen, funkade det inte att flytta fokuspunkten i sökaren.

Detta för att på Nikon D7000 används samma knapp till att flytta fokuspunkten, som att bläddra bland de tagna bilderna! Så när jag raskt ville flytta fokuspunkten började jag bläddra eller förstora mina just tagna bilder på displayen istället! Jag vet att jag pga detta missade några bilder, för jag var tvungen att ta ner kameran och stänga ner bildvisningen.

Tyvärr visste jag inte hur jag skulle ändra detta och tid fanns inte att avbryta repetitionen, för att jag skulle kunna rätta till mitt misstag.

So there were a lot of changes compared to when I have taken photos before, but the exposure and sharpness was where I wanted it and there was no image that could not be saved due to over- or under-exposure.

What I forgot to fix was to turn off the display of the taken cards on the display. When the camera showed the images on the display, moving the focus point in the viewfinder did not work.

This is because on the Nikon D7000 the same button is used to move the focus point, as to scroll through the captured images! So when I quickly wanted to move the focus point, I started scrolling or enlarging my just taken pictures on the display instead! I know that because of this I missed some pictures, because I had to take down the camera and turn off the slide show.

Unfortunately I did not know how to change this and there was no time to interrupt the rehearsal, so I could correct my mistake.

En sammanfattning för att fotografera tex teater:

 • Manuellt läge
 • Lägsta bländare
 • Fast slutartid som låter dig frysa rörelser med den brännvidd du har
 • Automatiskt ISO med huvudsaklig vald ISO och ett högsta ISO
 • En fokuspunkt
 • En ljusmätningspunkt, vilket borde vara samma som fokuspunkten
 • Stäng av förhandsvisningen av bilder på displayen

A summary for photographing eg theater:

 • Manual mode
 • Lowest aperture
 • Fixed shutter speed that allows you to freeze movements with the focal length you have
 • Automatic ISO with main selected ISO and a maximum ISO
 • One focal point
 • One light measuring point, which should be the same as the focus point
 • Turn off the image preview on the display

Med dessa inställningar på kameran kastade jag mig in i teatervärlden och lyckades få en del bilder både skarpa, rätt exponerade och med känsla!

Jag ville vara nära skådespelarna, så jag var mest nära scenkanten men klev också in på scen ibland för att fånga det som hände. Otroligt bra skådisar och jag lyckades bara få dem att komma av sig en gång och det när jag låg på scengolvet och de fick kliva över mig för att komma ut på scen!

With these settings on the camera, I threw myself into the world of theater and managed to get some images both sharp, properly exposed and with emotion!

I wanted to be close to the actors, so I was mostly close to the edge of the stage but also stepped on stage sometimes to capture what was happening. Incredibly good actors and I only managed to get them off once and that when I was lying on the stage floor and they had to step over me to get out on stage!

Här följer fler bilder från repetitionen och premiär är 29 juli 2021, kl 19 på Lilla holmen i Mariehamn! Bakom projektet ligger Ofelia med Niklas och Jenny Lantz.

Here are more pictures from the rehearsal and the premiere is July 29, 2021, at 19 on Lilla holmen in Mariehamn! Behind the project is Ofelia with Niklas and Jenny Lantz.

Våg utanför Havsvidden, Geta, en stormig dag i slutet av mars på Åland.
Dark waves #4118

När jag hade skrivit klart min förra blogg – Chasing waves at Havsvidden! – så blev det en hel del bilder på vågor över, som jag inte visste vad jag skulle göra med. Kände att de helt enkelt var väldigt intetsägande och tråkiga, så de har fått ligga.

Men jag hade en tanke att göra en fortsättning på bloggen från Havsviddens vågor i Geta och jag har gått och grunnat på, hur jag ska kunna få dessa bilder att bli något att titta på.

When I had finished writing my previous blog – Chasing waves at Havsvidden! – then there were a lot of pictures of waves over, which I did not know what to do with. Felt they were simply very bland and boring, so they have been allowed to lie.

But I had an idea to make a sequel to the blog from Havsviddens waves in Geta and I have been thinking about how I can make these pictures become something to look at.

Dark waves #4124
Nikon D7000
f5 1/1600s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.29.

Jag gillar inte att manipulera mina bilder, genom att ta bort eller lägga till saker. Men jag har, trots det, känt mig dragen till bildmanipuleringsprogrammet GIMP och alla dessa finesser som finns där.

Jag har genom detta tittat igenom ett antal av Davies Media Design Youtubefilmer för att förstå mig på GIMP och hitta någon ingång till något som jag vill göra.

I do not like to manipulate my images, by deleting or adding things. But I have, despite that, felt drawn to the image manipulation program GIMP and all these features that are there.

I have through this looked through a number of Davies Media Design Youtube videos to understand more about GIMP and find some entrance to something I want to do.

Dark waves #4102

Och tillslut så gav jag mig in i GIMP-världen med mina mediokra våg-bilder och hittade ett väldigt enkelt sätt att, i alla fall, lyfta bilderna till en ny nivå!

And finally, I entered the GIMP world with my mediocre wave images and found a very simple way to, in any case, lift the images to a new level!

The Hawk!

Som du ser på första bilden nedan, så var utgångsmaterialet väldigt kontrastlöst med utfrätta, vita vågkammar och skum. Bilden känns också för mig väldigt stökig, med mycket små detaljer som pockar på uppmärksamhet som stenar och småvågor.

As you can see in the first picture below, the starting material was very contrast-free with corroded, white wave combs and foam. The picture also feels very messy to me, with very small details that attract attention such as rocks and small waves.

From RAW to jpg with Raw Therapee.

Bilden bredvid visar första åtgärderna i Raw Therapee. Jag har maxat Skuggorna i Tonkurvan och nästan dragit ner Mörka partier i botten.

Sedan har jag justerat Ljusa partier och Högdagrar så att vågskummet ska lyftas fram men hålla nere högdagrarna lite, för att inte tappa strukturen helt där.

Sist så använde jag Local Contrast, Kontrast genom detaljnivåer och Haze Removal för att öka kontrasten och få fram vågens struktur och liv.

After Raw Therapee.

The image next to it shows the first steps in Raw Therapee. I have maxed out the Shadows in the Tone Curve and almost pulled down Dark parts at the bottom.

Then I have adjusted Light parts and Highlights so that the wave foam should be lifted, but keep the highlights down a bit, so as not to lose the structure completely there.

Lastly, I used Local Contrast, Contrast through detail levels and Haze Removal to increase the contrast and bring out the wave’s structure and life.

After prosessing in GIMP with help of one black layer.

Sedan blev det då dags för GIMP. För att ta bort oväsentliga detaljer, valde jag att skapa ett nytt lager i svart ovanpå våg-bilden. Jag suddade därefter bort det svarta, för att få fram de delar av vågen som jag ville skulle synas.

För att få bort detaljer som jag upptäckte att jag suddat fram men inte ville ha, använde jag pensel och målade helt enkelt över dem igen med svart.

Then it was time for GIMP. To remove insignificant details, I chose to create a new layer in black on top of the wave image. I then erased the black, to bring out the parts of the wave that I wanted to be visible.

To get rid of details that I discovered I had erased back, I used a brush and simply painted over them again with black.

Dark waves #4099
Nikon D7000
f5 1/1000s ISO200 70mm
Havsvidden, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.2
6.

Sist så valde jag färgsprutan och fixade till brytningen mellan det svart och bilden. Det var roligt att spreja, för det kändes för första gången som om jag fick använda lite känsla för att få till bilden!

Valde också att med färgsprutan tona ner vissa vita detaljer runt om huvudmotivet, för att ta lyfta fram den del av vågen jag ville ha i fokus.

Finally, I chose the spray and fixed the break between the black and the picture. It was fun to spray, because for the first time it felt like I had to use a little feeling to get the picture right!

Also chose to use the spray to tone down some white details around the main motif, to highlight the part of the wave I wanted to focus on.

Dark waves at Havsvidden, The Åland Isalnds.
Dark waves #4096

Kul och ganska enkel övning för att träna på komposition och att jobba med GIMP!

Nästa vecka blir det mer bilder från Havsvidden, men då de bilder som jag utlovade i förra bloggen!

Fun and fairly simple exercise to practice composition and work with GIMP!

Next week there will be more pictures from Havsvidden, but then the pictures I promised in the previous blog!

Stor våg kastar sig över klipporna vid Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps
”Slukaren / The swallower”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 45mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.38.

På morgonen den 21:a mars 2021, toppade en nordlig vind 19 meter per sekund ute vid Märkets fyr och jag och min fru Therese gav oss norrut, för att se om vi kunde hitta vågor vid Havsvidden resort i Geta på Åland.

Vinden hade avtagit till 14 meter per sekund när vi väl var på plats vid lunchtid.

Ute på klipporna möttes jag av ett solbelyst inferno och min puls steg och ivern satte in att fota spektaklet! Men jag märkte ganska snart att det inte var lätt att fånga detta skådespel.

Ett rullande element som slumpvis kastade upp kaskader av vitt, både över de röda klipporna och högt upp i den klara vårluften. Ljuset var hårt av en sol högt upp på himlen och komposition svårbemästrad på grund av vågornas nyckfullhet.

On the morning of March 21, 2021, a northerly wind topped 19 meters per second out at Märket’s lighthouse and my wife Therese and I headed north, to see if we could find waves at Havsvidden resort in Geta on The Åland Islands.

The wind had abated to 14 meters per second when we were in place at lunchtime.

Out on the rocks I was greeted by a sunlit inferno and my heart rate rose and zeal set in to photograph the sight! But I soon noticed that it was not easy to capture this spectacle.

A rolling element that randomly threw up cascades of white, both over the red rocks and high up in the clear spring air. The light was harsh by a sun high in the sky and composition difficult to master due to the capriciousness of the waves.

View towards Seglskär from Havsvidden Resort.
Samsung SM-G955F

21 Mars 2021 at 12.29.

Kom att tänka på Robert Capas ord: ”Om dina bilder inte är tillräckligt bra, är du inte tillräckligt nära.” så jag tog mig ner till vattnets front för att gå mer i närkamp med vågorna.

Där upptäckte jag att det var ännu svårare att använda kameran, för objektivet blev snabbt övertäckt av fina, salta vattendroppar som kastades in över land av den hårda vinden.

Gömde kameran bakom mig. Försökte sedan invänta nästa våg, jag trodde skulle vara stor nog och i rätt vinkel för att skapa något storartat och då kasta fram kameran för att fånga ögonblicket. Men jag fick ge upp, för vinden var för snabb att fylla min lins med vattendis.

Letade nya vinklar och satt stundvis och väntade på den rätta vågen stirrandes genom sökaren och ibland sköt jag från höften för att hinna med. Efter en och en halv timme hade skådespelet mattats betydlig och vinden gått ner i styrka så vi vände hemåt.

Come to think of Robert Capa’s words: ”If your pictures are not good enough, you are not close enough.” so I went down to the front of the water to go in close combat with the waves.

There I discovered that it was even more difficult to use the camera, because the lens was quickly covered by fine, salty water drops, that were thrown over land by the strong wind.

Hidden the camera behind me. Then tried to wait for the next wave, I thought would be big enough and at the right angle to create something magnificent and then throw out the camera to capture the moment. But I had to give up, because the wind was too fast to fill my lens with water mist.

Looking for new angles and sat for a while waiting for the right wave staring through the viewfinder and sometimes I shot from the hip to catch up. After one and a half hours, the spectacle had slowed down considerably and the wind had gone down in strength so we returned home.

Not so interesting…

Med 384 bilder på minneskortet från klipporna och vågorna utanför Havsvidden på norra Åland blir det lite för mycket för mig. Jag förstår inte hur de som fotar 1000 bilder på samma sak, orkar gå igenom bilderna för att hitta de bästa?

With 384 pictures on the memory card from the rocks and waves outside Havsvidden in northern Åland Islands, it will be a little too much for me. I do not understand how those who take 1000 pictures of the same thing, can go through the pictures to find the best?

Wave throws itself against the rocks at Havsvidden Resort, Geta, The Åland Islands.
”Here I am!”
Nikon D7000
f4,5 1/1000s ISO100 48mm
Havsvidden, Geta, The Åland Islands, 21 Mars 2021 at 12.41.

Jag har nu gått igenom ca hälften av bilderna och genom att jag vill lära mig genom mina Photographic Steps, så vill jag även jobba med de bilder som vid första blicken inte riktigt ser bra ut. Detta för att försöka utveckla mitt bildseende men även utmana mig att använda fotoredigeringsprogrammet mer och inte bara nöja mig med de vanligaste inställningarna.

I have now gone through about half of the pictures and because I want to learn through my Photographic Steps, I also want to work with the images that at first glance do not really look good. This is to try to develop my image vision, but also challenge me to use the photo editing program more and not just settle for the most common settings.

Och här har jag verkligen fått mig en utmaning. Alla bilder såg helt utfrätta ut i de ljusa partierna och just där var ju allt vågstänk!

Jag hade kameran på fast slutartid på 1/1000 sekund på de flesta bilderna och kameran tog sedan och valde en bländare som den tyckte passade, med ett överslag över hela bilden och då blev det vita skummet bara vitt.

Som färgbilder lyckades jag inte få fram särskilt många som tilltalade mig. Jag upplever dem som platta men också mer spretiga med all färg som lyfter fram ovidkommande detaljer. Jag är troligtvis inte tillräckligt duktig för att lyckas med färg!

Men genom att välja svartvita bilder (som jag också gillar mest) och jobba med exponeringskurvorna fick jag tillbaka strukturen i vågstänk och skum till stora delar. Sedan fick jag ta till färgfilter och gammakorrigering på vissa bilder för att lyfta fram vågstänket från himlen.

And here I have really got a challenge. All the pictures looked completely eroded in the bright parts and right there was all the waves splashing!

I had the camera on a fixed shutter speed of 1/1000 second on most pictures and the camera then took and chose an aperture that it thought fit, with an estimate over the whole picture and then the white foam just turned white.

As color pictures, I did not manage to get very many who appealed to me. I experience them as flat but also more sprawling with all the color that highlights irrelevant details. I’m probably not good enough to succeed with color!

But by choosing black and white images (which I also like the most) and working with the exposure curves, I got the structure back in wave splashes and foam to a large extent. Then I had to apply color filters and gamma correction on some pictures to highlight the wave splash from the sky.

Svartvit bild med hög vattenkaskad, Havsvidden, Geta, Åland. Photographic Steps.
”Stolthet / Pride”
Nikon D7000
f9 1/1000s ISO400 18mm
21 Mars 2021 at 13.17.

Jag har en del bilder till att gå igenom, men jag tror att de bästa finns bland dessa som jag har med i denna blogg. Resten tror jag att jag presenterar på min Facebooksida.

Här finns historik över väderdata på Meteorologiska institutet och jag använder mig av Raw Therapee för att bearbeta mina bilder.

Nästa vecka kan det bli ännu mer bilder från norra Geta, men då betydligt lugnare, med hav och klippor i både solnedgång och uppgång.

I have some pictures more to go through but I think the best are among these that I have in this blog. The rest I think I will presentate on my Facebook-site.

Here you will find history of weather data at the Finnish Meteorological Institute and I use Raw Therapee to process my images.

Next week there may be even more pictures from northern Geta, but then much calmer, with sea and rocks in both sunset and sunrise.

Vy över Lumparn täckt av is i solnedgång. Omöjligt att fota utan strandskydd.
”Lumparn ömsar skinn”
Nikon D7000
f9 1/50s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.4
5

Lumparns strand har jag besökt flera gånger under mitt fotoprojekt, i ett försök att se hur platsen ändras under årstidernas och vädrets växlingar.

I have visited Lumparn’s shore several times during my photo project, in an attempt to see how the place changes during the changing seasons and weather.

Den här gången möttes jag av ett isbelagt Lumparn, men det var som om vattnet tröttnat på isen och börjat ta av sig den. Börjat ömsa skinn genom att skava av sig isen mot strandens klippor.

This time I was met by an ice-covered Lumparn, but it was as if the water got tired of the ice and started to take it off. Started moult its skin by rubbing the ice against the shore rocks.

Högar med vinterns avskav. Något som ingen vill ha, liggandes där i väntan på att få smälta och återförenas med källan.

Jag går runt bland högarna och fascineras av naturens tilltag. Känner mig privilegierad av att få möjlighet att se och vara mitt i detta.

Piles with winter abrasion. Something that no one wants, lying there waiting to melt and reunited with the source.

I walk around among the mounds and is fascinated by nature’s initiatives. I feel privileged to have the opportunity to see and be in the middle of this.

Stora högar med krossad is längs Lumparns klippor. Ej fotat utan strandskydd.
”Piles with winter abrasion”
Nikon D7000
f7,1 1/100s
ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.31.

Kommer sedan på att det faktiskt är ett privilegium att få ströva omkring här på annans mark och njuta av naturen och mötet mellan havet och klipporna.

Utan ett fungerande strandskydd så blir dessa upplevelser bara till för de som antingen kan köpa sig till det eller de som har tur att ärva det.

En del av den klippstrand jag nu går på har bebyggts med ett fint sommarhus och någon är säkert mycket nöjd och glad, men samtidig försvann en badklippa som jag vet flera har använt sig av och några klippformationer går inte längre att fotografera.

Then I realize that it is actually a privilege to wander around here on someone else’s land and enjoy nature and the meeting between the sea and the rocks.

Without a functioning shoreland protection, these experiences will only be for those who can either buy into it or those who are lucky enough to inherit it.

Part of the rockyshore I now walk on has been built with a nice summer house and someone is probably very satisfied and happy, but at the same time a bathing cliff that I know several have used disappeared and some rock formations can no longer be photographed.

En balansgång antar jag mellan att kunna sälja attraktiva tomter och dra nybyggare till kommunen som ger skatteintäkter eller erbjuda rekreationsområden för de som redan bor där samt kanske gynna turistnäringen.

För mig som fotograferar, som även gillar att dra runt i naturen i ett försök att hitta och uppleva friheten är strandskyddet en nödvändighet.

Utan den så är jag hänvisad till de få områden som är skyddade på olika sätt, som naturreservat och nationalparker, och nu under coronakrånglet, har det ju visat sig att dessa områden är för få, för de bli överbelastade av alla som vill ut och röra på sig.

I assume a balancing act between being able to sell attractive plots and attract settlers to the municipality that provide tax revenue or offer recreational areas for those who already live there and perhaps benefit the tourism industry.

For me as a photographer who also likes to wander around in nature in an attempt to find and experience freedom, shoreland protection is a necessity.

Without it, I am referred to the few areas that are protected in various ways, such as nature reserves and national parks, and now during the corona hassle, it has turned out that these areas are too few, because they are overloaded by everyone who wants to come out.

Sista kvällsljuset lyser över krossad is på Lumparns strand i mars. Åland.
”Last light”
Nikon D7000
f10 30s ISO100 18mm
Lumparn, The Åland Islands, 4 Mars 2021 at 17.51.

Själv så tog jag väldigt många bilder som vanligt, så antingen blir de synliga i Photographic Steps Facebookflöde eller i nästa söndags blogg!

Hur ser du på strandskyddet och vilka som ska ha tillgång till stranden?

Personally, I took a lot of pictures as usual, so either they will be visible in Photographic Step’s Facebook feed or in next Sunday’s blog!

How do you view shore protection and who should have access to the shoreline?

I dagens blogg om mina Photographic Steps blir det bildkavalkad igen. Min kamera tar fortfarande oskarpa bilder, men nu vet jag vad det beror på och det kommer i ett kommande blogginlägg.

Så idag får det bli lite oskarpa actionbilder från en solig februaridag. Germundö Alpin levererar!

Och sist så hittar du en liten överraskning!

In today’s blog about my Photographic Steps, there will be a photo parade again. My camera still takes blurry pictures, but now I know what it’s due to and it’s coming in a future blog post.

So today there will be some blurry action pictures from a sunny February day. Germundö Alpin delivers!

And lastly, you will find a little surprise!

Jag testade att höja ISO till 400 trots solljuset, så att slutartiden kom upp på 1/1600s. Nu vet jag inte riktig om det var i överkant, för skärpan strular, men med tanke på att jag följde åkarna med kameran och åkarnas fart så behövs det säkert en slutartid över 1/1000s.

I tried to raise the ISO to 400 despite the sunlight, so that the shutter speed came up to 1 / 1600s. Now I do not really know if it was in the upper edge, for the sharpness is hassling, but considering that I followed the riders with the camera and the riders’ speed, a shutter speed over 1 / 1000s is probably needed.

Jag valde också att ha minste brännvidd, alltså 18 mm på mitt Nikkor 18-200mm, för att dels lyckas placera och följa åkaren innanför bildrutan och också skapa mindre möjlighet till skakningsoskärpa.

I also chose to have the smallest focal length, ie 18 mm on my Nikkor 18-200mm, to partly succeed in placing and following the rider inside the frame and also create less opportunity for shake blur.

På dessa bilder, när åkaren åker ner mot mig, blev det enklare att följa och skärpan hängde mer på hur autofokusen lyckads hänga med, än att jag rörde mycket på kameran i sidled.

Sista bilden blev till och med skarp!

När jag satt och redigerade de sista bilderna på Malva, så slog det mig att man borde kunna sätta ihop bilderna till en panoramabild. Googlade och hittade en instruktion hos GIMP-fantasten Davies Media Design och testade hans förslag att använda Hugin och så här blev det efter inte allt för mycket tricksande!

In these pictures, when the rider goes down towards me, it became easier to follow and the sharpness depended more on how the autofocus managed to keep up, than that I moved the camera a lot sideways.

The last picture was even sharp!

When I sat and edited the last pictures of Malva, it struck me that you should be able to put the pictures together into a panoramic picture. Googled and found an instruction from the GIMP fan Davies Media Design and tested his proposal to use Hugin and this is how it turned out after not too much trickery!

Hur coolt som helst!

Har inte tid för denna bloggpost, men alla bilder på hoppen är en i en serie, för jag använde det snabbaste flerbildsläget på 6 bilder i sekunden, vilket betyder att jag kan göra en panorama av nästan alla hoppen!

Det gäller att ha tungan rätt i mun bara!

How cool!

Do not have time for this blog post, but all the pictures of the jumps are one in a series, because I used the fastest multi-image mode at 6 frames per second, which means I can make a panorama of almost all the jumps!

It’s just a matter of keeping your tongue in your mouth (or outside)!

Nästa vecka blir det möjligen is i solsken, men vi får se!

Har du tagit några actionbilder på senaste tiden?

Next week there may be ice in the sunshine, but we’ll see!

Have you taken any action pictures lately?