”Clouds over Kurjenrahka #8018”
Nikon D7000
f8 1/250s ISO100 44mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.11

När jag tittade vidare på mitt minneskort så upptäckte jag att det fanns fler bilder från sjön Savojärvi som ligger i Kurjenrahka nationalpark, än de som var med i mitt förra blogginlägg i Photographic Steps.

When I looked further at my memory card, I discovered that there were more pictures from Lake Savojärvi located in Kurjenrahka National Park, than those that were in my previous blog post in Photographic Steps.

Pine roots #7991

Vi gick en tur runt sjön för att röra på oss och samtidigt diskutera ett antal frågor och jag försökte hitta något intressant att fotografera däremellan.

We went for a walk around the lake to get some fresh air and at the same time discuss a number of issues, and I tried to find something interesting to photograph in between.

Till största del så är nationalparken en stor mosse och jag tycket det var svårt att hitta något att fotografera. Försökte mig på att hitta detaljer och underliga träd, men träden är ganska alldagliga där på mossen.

For the most part, the national park is a large bog and I think it was difficult to find something to photograph. Tried to find details and weird trees, but the trees are pretty mundane there on the bog.

I slutet av promenaden så lämnade vi mossen ett tag och kom in i granskogen. Där fanns det i alla fall ett gäng svampar som jag jobbade lite med. Tyvärr så var det svårt att få till skärpan med mitt Nikkor 18-200 mm objektiv i det svaga ljuset, men effekten av ljuset uppifrån i den täta granskogen blev i alla fall intressant!

At the end of the walk we left the bog for a while and came into the spruce forest. At least there were a bunch of mushrooms that I worked with a bit. Unfortunately, it was difficult to get the sharpness with my Nikkor 18-200 mm lens in the dim light, but the effect of the light from above in the dense spruce forest was interesting in any case!

”Mushrooms #8024”
Nikon D7000
f5,6 1/80s ISO800 90mm
Kurjenrahka, Finland, 18 Aug 2021 at 12.22

Ett lätt regn följde oss på slutet och skapade ett dimmigt ljus över landskapet och grönskan blev lite grönare.

A light rain followed us at the end and created a misty light over the landscape and the greenery became a little greener.

Hösten hade greppet om Kurjenrahka och under vistelsen drev regnet tidvis in över oss. Gick förbi några gungor som såg övergivna ut och jobbade vidare med den känslan i både Raw Therapee och GIMP och här är några varianter som avslut.

Autumn had gripped Kurjenrahka and during the stay the rain occasionally drifted over us. Went past some swings that looked abandoned and continued to work with that feeling in both Raw Therapee and GIMP and here are some variations as an ending.

Tone mapped
Paint effect with G’MiC.
Negativ Tone Mapped
”Dragan”-effekt
The stairs at Stockmann in Åbo /Turku. Photographic Steps.
The stairs #7938
Nikon D7000
f5,6 1/125s ISO400 36mm
Stockmann, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.17

Jag har senaste veckorna haft fullt upp med att ta en ny bild varje dag och lägga upp. Det är en utmaning som jag har med i en kortare kurs om fotokomposition. Därför har bloggen fått ligga lågt ett tag, men här kommer några bilder i en ostrukturerad blogg!

For the past few weeks I have been busy taking a new picture every day and uploading it. This is a challenge that I have included in a short course on photo composition. Therefore, the blog has been low for a while, but here are some pictures in an unstructured blog!

De första bilderna är från en resa till Åbo med jobbet. Tittade ut genom fönstret från hotellrummet och tänkte att jag kunde fördriva lite tid med att fota. Väntade ut de som passerade för att se om någon skulle passera i ljuskäglan. Några blev det, men kontrasten blev lite svag, för att det enligt mig skulle bli någon direkt effekt.

The first pictures are from a trip to Åbo with the job. Looked out the window of the hotel room and thought I could spend some time taking pictures. Waited out those who passed to see if anyone would pass in the light cone. Some did that, but the contrast was a bit weak, to make out some direct effect.

The stairs #7936
Nikon D7000
f3,5 1/6s ISO1600 18mm
Scandic Hotel, Åbo/Turku, 17 Aug 2021 at kl 10.13

Sista bilden blev lite rolig i alla fall när jag går ner för trappan på hotellet…

The last picture was a bit funny anyway when I go down the stairs at the hotel …

I resan ingick en tripp till Savojärvi och Kurjenrahka nationalpark. Hann ta några bilder mellan möten och diskussioner.

Området var dock inte lätt att fotografera tycker jag. Hann med en morgonfotografering men moln och regn gjorde att det inte var något spännande ljus att få gratisskjuts med.

The tour included a trip to Savojärvi and Kurjenrahka National Park. Got the time to take some pictures between meetings and discussions.

However, the area was not easy to photograph, I think. I had a morning photo shoot, but clouds and rain created an not exciting light to get a free ride with.

Jag tog det som en utmaning att försöka hitta något i detta och fick några bilder med mig som kan platsa i en blogg om Photographic Steps!

I took it as a challenge to try to find something in this and got some pictures with me that can be placed in a blog about Photographic Steps!

De sista bilderna är från en paus i en hage på Åland.

Experimenterade med olika ljus i Raw Therapee för att se om jag kunde få fram björkarna på ett intressant sätt.

Testade att jobba med bara kontrast men sedan också Tone Mapping. Tycker dock att Tone Mapping fick fram för mycket detaljer på björkarnas näver, så jag gillar mest den med bara lite mer kontrast.

The last pictures are from a break in a pasture on Åland.

Experimented with different lights in Raw Therapee to see if I could get the birches in an interesting way.

Tested to work with only contrast but then also Tone Mapping. However, I think Tone Mapping got too much detail on the birches’ fists, so I like it the most with just a little more contrast.

När nästa blogg kommer vet jag inte, för min lilla kurs tar mycket av min tid just nu, men den kommer!

I do not know when the next blog will come, because my little course takes a lot of my time right now, but it will!