Min andra vecka med Photographic Steps och min nyinköpta, begagnade Nikon D7000 är till ända. Vill här dela med mig av de saker som jag har tagit med mig från veckan. Jag har fotat så fort jag har haft en lucka och det har blivit några utflykter till ställen som jag faktiskt aldrig skulle ha besökt, om det inte vore för att jag nu vill ta nya bilder! En del ägnar sig åt Geocaching för att se nya ställen, men foto tar en också ut på nya äventyr! Så här kommer :

Tips nummer 1
Ta dig ut till nya platser

Som nybörjare vill jag i alla fall ta massor med foton och vad är då inte roligare än att ta sig till nya platser och ta en massa bilder? Detta gör att du också får en uppfattning om vad du tycker är roligt att fotografera. Ställen att åka till är naturreservat, stadsparker, stadskärnor, historiska platser, hamnar, djurparker, tivolin och bilträffar. Sedan kan man åka till samma plats men på olika tider på dygnet. En plats upplevs väldigt olika om det är mitt på dagen eller precis när solen har gått ner. Morgonljus och kvällsljus skapar helt olika skuggor och i nattens mörker kommer annat ljus fram.

My second week with Phototgraphic Steps and my newly purchased, used Nikon D7000 is over. Here I want to share the things I have brought with me from the week. I have taken photos as soon as I have had a gap and there have been some excursions to places that I would never have visited, if it were not for the fact that I now want to take new pictures! Some do Geocaching to see new places, but photography also takes you out on new adventures! So here is:

Tip number 1
Get out to new places

As a beginner, I at least want to take lots of photos and what is not more fun than going to new places and taking a lot of pictures? This also gives you an idea of what you think is fun to photograph. Places to go to are nature reserves, city parks, city centres, historical sites, harbours, zoos, amusement parks and car meetings. Then you can go to the same place but at different times of the day. A place is experienced very differently if it is in the middle of the day or just when the sun has set. Morning light and evening light create completely different shadows and in the darkness of the night other light emerges.

A place I would not have visited, if it were not for a new camera!
Yttereneby nature reserve, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 20mm
30 May 2020

Tips nummer 2
Skakningsoskärpa – håll koll på linsen du har på kameran

Håll reda på vilken lins du har på kameran eller hur mycket du zoomar om du har en zoom och kolla det mot din slutartid. Detta gäller även när du kör på automatiks inställning, för till slut kan det vara för mörkt för att bli skarp och kameran vill lägga in en blixt för att få tillräckligt ljus. Är slutartiden under din lins brännvidd så är det stor risk för skakningsoskärpa.

Till exempel om du har en lins på 50 mm så håll dig över 1/100 sekund. Har du ett 200 mm så bör du hålla ännu mer över så minst 1/400 sekund men helst 1/1000 sekund för att slippa skakningsoskärpa.

Oavsett så är det bra att håll i kameran med tre punkter för att få stadga. En hand runt kamerahuset och en hand under objektivet och det tredje stödet blir pannan mot kamerahuset, när du tittar i sökaren!

Genom att jag har skjutit en hel del pistol så blev det att jag höll andan när jag skulle trycka av, så jag blev helt slut av syrebrist när jag fotade mycket! Nu är det lite bättre, för jag kommer på mig och andas mer, men det är alltid bra att krama av avtryckaren istället för att trycka till häftigt.

Tip number 2
Shake blur – keep an eye on the lens you have on the camera

Keep track of which lens you have on the camera or how much you zoom if you have a zoom lens and check it towards your shutter speed. This also applies when you use automatic mode, because in the end it may be too dark to be sharp and the camera wants to insert a flash to get enough light. If the shutter speed is below the focal length of your lens, there is a high risk of shake blur.

For example if you have a 50 mm lens, stay over 1/100 second. If you have a 200 mm, you should hold even more over, at least 1/400 second, but preferably 1/1000 second to avoid shaking blur.

Regardless, it is good to hold the camera with three points to stand steady. One hand around the camera body and one hand under the lens and the third support will be the forehead towards the camera body, when you look in the viewfinder!

Because I have been shooting a lot with pistols, it happened that I held my breath when I was about to push off, so I completely ran out of oxygen when I took a lot of pictures! Now it’s a little better, because I remind my self to breathe more, but it’s always good to squeeze the trigger instead of pressing fast

Blurred Ferns
Moraån, Järna, Sweden
Nikon D7000 f25 1,3s ISO100 22mm
31 May 2020

Tips nummer 3
Skärpa – hitta fokus i bilden

Läs igenom manualen på din kamera när det gäller hur den fokuserar. Detta gör att du vet hur kameran hittar skärpan och du får den där du vill att den ska vara. Vad betyder alla punkter som dyker upp i sökaren och hur vill du ha det?

Just nu trivs jag bäst med Enpunkts-AF mitt i sökaren så att jag bestämmer vad skärpan ska vara. Behöver jag sedan flytta sökaren ifrån det jag satt skärpan på, för att jag vill ha en annan komposition, så finns det en knapp på min Nikon D7000 som låser skärpan, oavsett var fokuspunkten hamnar när jag trycker ner avtryckaren.

Tip number 3
Sharpness – find focus in the image

Read the manual on your camera regarding how it focuses. This lets you know how the camera finds the sharpness and you get it where you want it to be. What do all the points that appear in the viewfinder mean and how do you want it?

Right now I thrive best with On point AF in the middle of the viewfinder so that I decide what the sharpness should be. If I then need to move the viewfinder away from where I focused, because I want a different composition, there is a button on my Nikon D7000 that locks the focus, no matter where the focus point ends up when I press the shutter button.

Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/320s ISO200 200mm
30 June 2020
Yttereneby, Järna, Sweden
Nikon D7000 f10 1/400s ISO200 200mm
30 June 2020

Shall the swan be in focus or the reed?

Tips nummer 4
Fota mer

Fota allt du kommer över för att se vad du gillar. Du behöver inte åka till nya platser för att fotografera. Det finns massor med saker hemma och runt knuten som väntar på att bli fotograferade. Ta porträtt, fota stilleben, gå nära saker, blommor, husdjur och interiörer.

Allt kan man fota och enda sättet att få reda på om man det blir bra eller om man gillar att fota det är att testa sig fram. Kolla tex Optical Wonders karantän videos på You Tube för massa tips om vad man kan göra när man inte får gå ut!

Tip number 4
Take more photos

Take photos of everything you come across to see what you like. You do not have to go to new places to take pictures. There are lots of things at home and around the corner waiting to be photographed. Take portraits, take still lifes, walk near things, flowers, pets and interiors.

You can take pictures of everything and the only way to find out if looks good or if you like to take pictures is to test yourself. Check for example out Optical Wonders lockdown videos on You Tube for lots of tips on what to do when you are not allowed to go out!

Strawberry flower
Bankesta, Järna, Sweden
Nikon D7000 f5,6 1/500 ISO800 200mm
31 May 2020

Tips nummer 5
Nya vinklar

Jag tycker det är svårt att se redan i sökaren vad som kommer att fungera fullt ut. Ofta inser jag att det inte blev något alls, men för varje sådan bild har jag lärt mig något om vad som blir bra. Har du tid och ändå står där framför det du vill fota så ta fler bilder ur andra vinklar, flytta dig åt sidan, flytta dig bakåt och framåt så du får annat avstånd och med andra perspektiv. Testa, testa, testa!

Tips number 5
New angles

I find it difficult to see already in the viewfinder what will work fully. I often realize that nothing happened at all, but for every such picture I have learned something about what will be good. If you have time and still stand there in front of what you want to photograph, take more pictures from other angles, move to the side, move backwards and forwards so you get a different distance and with different perspectives. Test, test, test!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation