Niklas Lantz konkar omkring på resväskor och utrycker sin åsikt om sin börda, som narren Proba. På scen finns även damerna Rosalind och Celia, Ylva Hagmark-Cooper och Annie Lahti, som börjar se problemen med att vara på rymmen. Det repeteras för komedin Som ni vill ha det av Shakespeare på Lilla holmen i Mariehamn.

Solljuset faller in lågt från vänster och skapar starka kontraster och vart efter skådespelarna rör sig på scen, ändras bakgrunden från kolsvart ridå till blå vårhimmel.

Hur ska jag få ihop det här? Står lite på avstånd och kikar genom kamerasökaren och tar lite testbilder. Om lite mer än en vecka ska jag fota deras insats på scen, för att de ska få bilder till marknadsföring. Inser att jag måste studera lite fototeknik, för att det här ska gå hem!

Niklas Lantz rummages around on suitcases and expresses his opinion about his burden, as the fool Proba. On stage are also the ladies Rosalind and Celia, Ylva Hagmark-Cooper and Annie Lahti, who are starting to see the problems of being on the run. It is rehearsed for the comedy As you Like it by Shakespeare on Lilla holmen in Mariehamn.

The sunlight falls in low from the left and creates strong contrasts and as the actors move on stage, the background changes from carbon black curtain to blue spring sky.

How do I get this together? Stands a bit at a distance and looks through the camera viewfinder and takes some test pictures. In a little more than a week, I will photograph their efforts on stage, so that they will get pictures for marketing. Realize that I have to study some photo technology, to get this working!

Jag sökte och hittade några få tips om att fotografera föreställningar. Använd manuell inställning och kör på en fast kombination av bländare och tid och där du använder dig av din lägsta bländare (för mig med zoom variera den mellan f3,5 och f5,6) och en tid som hinner frysa skådespelarnas rörelse (här valde jag 1/400s för att klara mig från skakningsoskärpa, när jag använder mig av full zoom på 200mm). Varför man skulle använda lägsta bländare, var för att få upp slutartiden i de oftast ljussvaga förutsättningar som scener bjuder på.

I searched and found a few tips on photographing performances. Use manual setting and run on a fixed combination of aperture and time and where you use your lowest aperture (for me with zoom it varies between f3.5 and f5.6) and a time that freeze the actors’ movement (here I chose 1/400s to get rid of shake blur, when I use full zoom at 200mm). Why you should use the lowest aperture, was to get the shutter speed up in the often dim conditions that scenes offer.

Sedan hittade jag ett knep till som jag inte lyckades hitta igen och det var att använda automatisk ISO-inställning i manuellt läge, men med ett förutbestämt huvudsakligt ISO och ett högsta ISO, som kameran får välja vid för dåligt ljus. Jag valde här 100 ISO som det jag helst ville fota med och sedan 800 ISO som max. Jag skulle nog kunna gå upp lite till med facit i hand.

Then I found another trick that I could not find again and that was to use automatic ISO setting in manual mode, but with a predetermined main ISO and a maximum ISO, which the camera has to choose in low light. I chose here 100 ISO as the one I wanted to shoot with and then 800 ISO as max. I could probably go up a little more with the result in hand.

Sist så gjorde jag en ganska stor förändring och det var att ändra autofokusens knappreglage från avtryckarknappen till en knapp bak på kameran (för min Nikon D7000 blev det AE-L knappen).

Detta var för mig ett lyckad ändring som kändes helt rätt, särskilt i kombination med att välja bara en fokuspunkt som också användes som ljusmätarpunkt.

Last thing I made a pretty big change and that was to change the autofocus button control from the shutter button to a button on the back of the camera (for my Nikon D7000 it became the AE-L button).

For me, this was a successful change that felt just right, especially in combination with choosing only one focus point that was also used as a light meter point.

Så det blev en hel del ändringar mot när jag har fotat förut, men exponeringen och skärpan blev där jag ville ha den och det var ingen bild som inte gick att rädda pga över- eller underexponering.

Det jag glömde att fixa var att stänga av visningen av de tagna korten på displayen. När kameran visade bilderna på displayen, funkade det inte att flytta fokuspunkten i sökaren.

Detta för att på Nikon D7000 används samma knapp till att flytta fokuspunkten, som att bläddra bland de tagna bilderna! Så när jag raskt ville flytta fokuspunkten började jag bläddra eller förstora mina just tagna bilder på displayen istället! Jag vet att jag pga detta missade några bilder, för jag var tvungen att ta ner kameran och stänga ner bildvisningen.

Tyvärr visste jag inte hur jag skulle ändra detta och tid fanns inte att avbryta repetitionen, för att jag skulle kunna rätta till mitt misstag.

So there were a lot of changes compared to when I have taken photos before, but the exposure and sharpness was where I wanted it and there was no image that could not be saved due to over- or under-exposure.

What I forgot to fix was to turn off the display of the taken cards on the display. When the camera showed the images on the display, moving the focus point in the viewfinder did not work.

This is because on the Nikon D7000 the same button is used to move the focus point, as to scroll through the captured images! So when I quickly wanted to move the focus point, I started scrolling or enlarging my just taken pictures on the display instead! I know that because of this I missed some pictures, because I had to take down the camera and turn off the slide show.

Unfortunately I did not know how to change this and there was no time to interrupt the rehearsal, so I could correct my mistake.

En sammanfattning för att fotografera tex teater:

 • Manuellt läge
 • Lägsta bländare
 • Fast slutartid som låter dig frysa rörelser med den brännvidd du har
 • Automatiskt ISO med huvudsaklig vald ISO och ett högsta ISO
 • En fokuspunkt
 • En ljusmätningspunkt, vilket borde vara samma som fokuspunkten
 • Stäng av förhandsvisningen av bilder på displayen

A summary for photographing eg theater:

 • Manual mode
 • Lowest aperture
 • Fixed shutter speed that allows you to freeze movements with the focal length you have
 • Automatic ISO with main selected ISO and a maximum ISO
 • One focal point
 • One light measuring point, which should be the same as the focus point
 • Turn off the image preview on the display

Med dessa inställningar på kameran kastade jag mig in i teatervärlden och lyckades få en del bilder både skarpa, rätt exponerade och med känsla!

Jag ville vara nära skådespelarna, så jag var mest nära scenkanten men klev också in på scen ibland för att fånga det som hände. Otroligt bra skådisar och jag lyckades bara få dem att komma av sig en gång och det när jag låg på scengolvet och de fick kliva över mig för att komma ut på scen!

With these settings on the camera, I threw myself into the world of theater and managed to get some images both sharp, properly exposed and with emotion!

I wanted to be close to the actors, so I was mostly close to the edge of the stage but also stepped on stage sometimes to capture what was happening. Incredibly good actors and I only managed to get them off once and that when I was lying on the stage floor and they had to step over me to get out on stage!

Här följer fler bilder från repetitionen och premiär är 29 juli 2021, kl 19 på Lilla holmen i Mariehamn! Bakom projektet ligger Ofelia med Niklas och Jenny Lantz.

Here are more pictures from the rehearsal and the premiere is July 29, 2021, at 19 on Lilla holmen in Mariehamn! Behind the project is Ofelia with Niklas and Jenny Lantz.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation