Nu känns det som om jag bara irrar omkring och trött börjar jag bli. Marken övergår från mjuk mossa genomstucken med blåbärsris till hårt berg, beklätt med renlav och klungor av stenrösen. Marken under mig blir magrare och träden runt mig tunnare och vresigare. Skogen ändrar karaktär och det blir krångligare att gå och jag som redan var trött.

Berghällen är det lätt att gå på men områdena med sten blir fler och större och jag vinglar fram över de lösa stenarna med lav, lurande under mina fötter. Väntar på att jag ska lägga trycket lite fel under foten och då ta chansen att lossna, så min fot kan glida iväg åt ett håll som jag inte vill. Detta irrande bara för att hitta en bild. Men de säger ju att det är bra att röra på sig, så jag får väl ut något oavsett om jag hittar en bild eller inte.

Tittar åt höger i mitt balanserande över stenar och ser en öppning bland stenrösen som ser inbjudande ut. Platt utan sten och rötter och med lite mer lav och till och med lite mossa. Drar mig till höger och sjunker ner på marken. En doft av vår kommer upp mot mig. En lukt svår att beskriva men omistlig när den kommer över en. Inser att det är en perfekt bedd jag har framför mig och jag som var trött. Vilket sammanträffande!

Lägger mig på rygg och kan faktiskt sjunka ner lite utan att några kottar eller små grenar trycker sig in i min rygg. Tänker precis blunda när jag ser en bild ovanför mig. Aha! Den har jag sett andra ta så den ska jag ta. Ska bara vila lite först.

När vilade du under träden senast?

Now it feels like I’m just wandering around and I am getting tired. The ground changes from soft moss dotted with blueberry rice to hard rock, covered with reindeer moss and clusters of cairns. The ground beneath me is getting thinner and the surrounding trees are thinner and grumpier. The forest changes character and it becomes more difficult to walk and I who was already tired.

The rock is easy to walk on, but the areas with stones are becoming more and larger and I sway over the loose stones with lichen, lurking under my feet. Waiting for me to put the pressure a little wrong under the foot and then take the chance to loosen, so my foot can slide away in a direction I do not want. This wandering just to find a picture. But they say that it’s good to move, so I’ll get something out of this regardless of whether I find a picture or not.

Looking to the right in my balancing over rocks and seeing an opening among the cairns that looks inviting. Flat without stone and roots and with a little more lichen and even a little moss. Pulls me to the right and sinks to the ground. A scent of spring comes up to me, A smell difficult to describe but indispensable when it comes over you. Realize that it is a perfect bed I have in front of me and I who was tired. What a coincidence!

I lay on my back and can actually sink down a bit without any cones or small branches pushing into my back. Just thinking of closing my eyes when I see a picture above me. Aha! I have seen others take it, so I will take it. Just going to rest a little first.

When was the last time you rested under the trees?


FACTS
Samsung SM-G955F
f1,7 1/120s ISO120
25 April 2020, kl 19.47
Bankesta forest, Järna, Sweden


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation