A new place! Degersand, The Åland islands.
Nikon D7000
f8 1/250s ISO200 40mm
6 July 2020, at 19.22

Välkommen till ännu en blogg där jag delar mina erfarenheter till dig som jag skaffar mig under mitt eget arbete med Photographic Steps.

Denne vecka har jag fortsatt att arbeta med mina tips från mitt tidigare blogginlägg Working with 5 more photo tips. Så här kommer mina reflektioner kring det hela och hur jag själv använder tipsen i mitt fotograferande!

Nummer 1 – Nya platser
Sedan jag började fota mer aktivt så har jag verkligen varit runt på väldigt många fler platser på bara några veckor, än vad jag under flera år varit på tidigare. Väldigt kul att uppleva mitt närområde på nya sätt.

När jag bodde i Sverige och jobbade i Järna under våren var jag runt och tittade på nya platser flera gånger i veckan. Nu när jag åter är på Åland, så har jag återvänt till flera platser som jag tidigare bara besökt några gånger och nu även under andra tider på dygnet.

Jag stannar upp mer nu och betraktar kända ställen på nytt och denna gång med fotoögon. Detta har resulterat i fler bilder på nya och gamla saker och fler har blivit riktigt bra!

Welcome to another blog where I share my experiences with you that I get during my own work with Photographic Steps.

This week I have continued to work with my tips from my previous blog post Working with 5 more photo tips. So here are my reflections on the whole thing and how I use the tips in my photography!

Number 1 – New places
Since I started taking photos more actively, I have really been around in many more places in just a few weeks, than I have been for several years before. Very fun to experience my local area in new ways.

When I lived in Sweden and worked in Järna during the spring, I was around and looked at new places several times a week. Now that I am back on Åland, I have returned to several places that I previously only visited a few times and now also at other times of the day.

I stop more now and look at well known places again and this time with photo eyes. This has resulted in more pictures of new and old things and a lot of them have become really good!

Lervik, The Åland Islands
Nikon D7000
f5,6 1/1000 ISO500 200mm
5 July 2020 at 12.48

Nummer 2 – Skakningsoskärpa
Detta med att hålla reda på vad jag har för lins blir viktigt för mig som kör med ett zoomobjektiv. Jag har blivit bättre på att hålla kameran stadigt med tre stödpunkter och hålla reda på vad slutartiden står på. Detta i kombination med att jag försöker hålla reda på hur mycket jag zoomar in.

Så länge jag håller mig mellan 18 mm och upp till 50 mm så är det lätt att hålla kameran still. Men när jag börjar hamna över 100 mm och till mitt max 200 mm så är det klart svårare. Dels måste jag hålla kameran still men även se till så att jag har tider som överstiger 1/200 dels sekund och gärna hamna på 400 till 500 dels sekund. Har jag tider på över 1/1000 dels sekund så behöver jag inte fundera så mycket igen, utan kan följa objekt som rör sig eller slarva lite med min egen stabilitet.

Number 2 – Shaking blur
This with keeping track of what lens I have, becomes important for me who uses a zoom lens. I have become better at holding the camera steady with the support of three support points and keeping track of what the shutter speed is at. This in combination with trying to keep track of how much I zoom in.

As long as I stay between 18 mm and up to 50 mm, it is easy to keep the camera still. But when I start to end up over 100 mm and to my maximum 200 mm, it is clearly more difficult. On the one hand, I have to keep the camera still, but also make sure that I have times that exceed 1/200 of a second and preferably end up at 400 to 500 in a second. If I have times of over 1/1000 of a second, I do not have to think so much again, but can follow objects that move or be a little careless with my own stability.

Sunnan II, Sjökvarteren, Mariehamn, The Åland Islands
Nikon D7000
f4,8 1/80s ISO400 52mm
16 June 220 at 23.02

Nummer 3 – Skärpa
Har jobbat mycket med att förstå mig på den information som finns i sökaren och då främst var kameran bestämmer fokus.

Det finns många alternativ och jag jobbar fortfarande med att förstå skillnaden mellan AF-A, AF-S och AF-C! Men även varför jag ibland ska välja 39-punkters dynamiskt AF-område och ibland Enpunkt-AF. Jag har än så länge hållit mig till Enpunkts-AF men det är för att jag inte har plåtat så mycket snabba saker. Ska testa nästa gång hunden ska fotas, så får vi se om autofokusen hinner med bättre!

Mitt tips är att du med jämna mellanrum återgår till att läsa manualen för din kamera för att bättre förstå hur du kan använda alla funktioner som den har.

Number 3 – Sharpness
I have worked a lot to understand the information that is in the viewfinder and then mainly where the camera determines the focus.

There are many options and I am still working on understanding the difference between AF-A, AF-S and AF-C! But also why I sometimes have to choose 39-point dynamic AF range and sometimes One-point AF. I have so far stuck to One-Point AF but it is because I have not shot so many fast things. Will test next time the dog is to be photographed, if the autofocus is fast enough!

My tip is that you regularly return to reading the manual for your camera, to better understand how you can use all the features it has.

Lumparn, The Åland Islands
Nikon D7000
f11 1/125s ISO125 200mm
14 June 2020 at 23.19


Nummer 4 – Fota mer!
Här har jag tagit flera steg för att bredda mig och testat att fota nya saker. Porträtt är väl det jag har jobbat mest med men hundar, getter, fåglar, fartyg och blommor är nya saker som har fastnat på bild. Särskilt blommar trodde jag inte att jag skulle vilja fota!

Utmaningarna i Gurushots hjälpte mig mycket i början för att komma utanför ramarna och komma på nya saker att fotografera. Nu känns det mer som om jag själv kommer på nya saker att fotografera och nya idéer dyker med lagom mellanrum upp. Men jag kommer säkert att återgå till Gurushots för att hämta inspiration i framtiden när fantasin tryter.

Number 4 – Take more photos!
Here I have taken several steps to broaden myself and tried to photograph new things. Portraits are probably what I have worked with the most but dogs, goats, birds, ships and flowers are new things that I have capture in a photo. Especially flowers I did not think I would want to take pictures of!

The challenges in Gurushots helped me a lot in the beginning to get outside the box and come up with new things to photograph. Now it feels more as if I myself come up with new things to photograph and new ideas appear at appropriate intervals. But I will certainly return to Gurushots to get inspiration in the future when the imagination runs out.

Kayak paddler, Lervik, The Åland Islands
Nikon D7000
f6,3 1/640s ISO200 200mm
2 July 2020 at 10.04

Nummer 5 – Mer vinklar
Första bilden brukar bli den bästa för mig men jag tar mig nu tid att flytta på kameran, och även mig själv, för att ta fler bilder ur andra vinklar och avstånd. Testar även att använda olika brännvidd för att se vad som händer med perspektivet och då kan det hända, att någon av de andra bilderna blir bättre än den första jag tog.

Processen ger mig i alla fall möjlighet att se på de olika perspektiven på samma motiv och funderar på vad jag gillar och vad i bilden som gör att en bild fungerar för mig.

Number – 5 More angles
The first picture is usually the best for me but I now take the time to move the camera, and also myself, to take more pictures from other angles and distances. Also trying to use different focal lengths to see what happens to the perspective and then it may happen, that one of the other pictures is better than the first one I took.

In any case, the process gives me the opportunity to look at the different perspectives on the same motif and think about what I like and what in the picture makes a picture work for me.

f5,5
1/125s
ISO280
18mm
Lumparn, The Åland Islands
Nikon D7000
f11 1/125s ISO180 26mm
14 June 2020 at 23.15

f10
1/60s
ISO200
18mm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Post Navigation